Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
499,-

Rettighetsovergang og kolliderende rettserverv
Lærebok i dynamisk formuerett

Rettighetsovergang og kolliderende rettserverv – lærebok i dynamisk formuerett gir en systematisk fremstilling av rettslige problemer som kan oppstå ved overgang av formuerettigheter. Hovedtemaene i boken er kreditorenes adgang til å beslaglegge formuerettigheter som enten er på veg inn i eller ut av debitors formuessfære, og godtroende erververes adgang til å oppnå en bedre rettsposisjon enn det avhenderen hadde («godtroerverv»). 

Som bakgrunn for disse drøftelsene gis det en oversikt over hvordan de beføyelser som formuerettigheter gir, går over fra avhenderen til erververen. I boken blir det lagt stor vekt på å få frem de rettspolitiske hensyn som gjør seg gjeldende. Målgruppen for boken er først og fremst jusstudenter, men også dommere og advokater vil kunne ha stor nytte av den.

Jens Edvin A. Skoghøy er født i 1955, ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1980 og dr. juris ved UiT Norges arktiske universitet i 1990 på avhandlingen Factoringpant.

Skoghøy er dommer i Høyesterett. Han har tidligere vært professor i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. Skoghøy har også erfaring fra privat advokatpraksis. Han har utgitt flere bøker og publisert en rekke artikler innenfor ulike emner – særlig innenfor sivilprosess og formuerett.
Forfattere:
ISBN:
9788245042917
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
204
Rettighetsovergang og kolliderende rettserverv