Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Rettslære 2 (2022), Brettbok
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
229,-

Rettslære 2 (2022), Brettbok
For programfaget rettslære

Den femte utgaven av Rettslære 2 er skrevet til læreplanen i rettslære 2 som gjelder fra 1. august 2022. I tråd med intensjonen i fagfornyelsen, er omfanget av teori noe redusert. Gjennom dypdykk-oppgaver og utfyllende teori i nettressursen, legges det opp til at elevene skal kunne utforske og gå i dybden på enkelte temaer.

Boka er delt inn i følgende ti kapitler:
  1. Rett og rettferdighet i en rettsstat
  2. Juridisk metode
  3. Alminnelig strafferett
  4. Spesiell strafferett
  5. Erstatningsrett
  6. Forvaltningsrett
  7. Demokrati og menneskerettigheter
  8. Personvern
  9. Miljørett
  10. Dagsaktuelle juridiske problemstillinger
Læreverket for rettslære 2 består av læreboka Rettslære 2, lovsamling, oppslagsboka SVAR - Hvordan besvare oppgaver i rettslære og nettressurser for elev og lærer.
Forfattere:
ISBN:
9788211042859
Utgitt:
Utgave:
5
Sider:
353
Trinn:
VG3
Rettslære 2 (2022), Brettbok