Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
829,-

Rettslære 2
For programfaget rettslære

Den femte utgåva av Rettslære 2 er skriven til læreplanen i rettslære 2 som gjeld frå 1. august 2022. I tråd med intensjonen i fagfornyinga er omfanget av teori noko redusert. Gjennom djupdykk-oppgåver og utfyllande teori i nettressursen er det lagt opp til at elevane skal kunne utforske og gå djupare inn i nokre tema.

Boka er delt inn i desse ti kapitla:
  1. Rett og rettferd i ein rettsstat
  2. Juridisk metode
  3. Alminneleg strafferett
  4. Spesiell strafferett
  5. Erstatningsrett
  6. Forvaltningsrett
  7. Demokrati og menneskerettar
  8. Personvern
  9. Miljørett
  10. Dagsaktuelle juridiske problemstillingar

Læreverket for rettslære 2 består av læreboka Rettslære 2, lovsamling, oppslagsboka SVAR – Slik løyser du oppgåver i rettslære og nettressursar for elev og lærar.
Forfattere:
ISBN:
9788211042873
Utgitt:
Utgave:
5
Sider:
353
Trinn:
VG3
Rettslære 2