Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Rettsstat og menneskerettigheter 1
Forfattere:
ISBN:
9788245036008
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
500
Rettsstat og menneskerettigheter 1

Rettsstat og menneskerettigheter 1
Generelle prinsipper og utvalgte rettigheter

Denne boken angår grunnleggende krav og begrensninger i forholdet mellom myndighetene og borgerne. Sentralt for menneskerettighetene i Norge er Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, men etter grunnlovsreformen i 2014 har Norge nå også en nasjonal rettighetskatalog av grunnlovs rang. 

Boken gir leseren en grundig innføring i tolkningen av de menneskerettslige forpliktelsene, herunder samspillet mellom nasjonale og internasjonale rettigheter. Den gir en grundig behandling av prinsippene for sikring – og vilkårene for begrensning – av rettighetene. Videre inneholder boken en oversikt og nærmere behandling av sentrale rettigheter, som friheten fra tortur og umenneskelig behandling, frihet fra vilkårlig frihetsberøvelse, beskyttelse av privatlivet, ytringsfrihet og eiendomsrett.

Format
Språk
Forventes utgitt 18.01.2022
Antall
849,-