Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
699,-

Risikoanalyse
- teori og metoder

Denne boka gir en innføring i risikoanalyse og de mest brukte metodene i slike analyser. Boka skal kunne brukes som støtte for praktiske risikoanalyser, og som lærebok i risikoanalyse for kurs på høgskole- og universitetsnivå.

Dette er en oppdatert og sterkt utvida versjon av første utgave fra 2009. Den er bedre tilpassa dagens situasjon, med et sterkere søkelys på risiko knytta til klima og natur og risiko knytta til tilsikta handlinger.

Boka har tre hoveddeler: 

Del I definerer og diskuterer de viktigste begrepene og forklarer de ulike trinnene i en risikoanalyse. 

Del II beskriver de mest brukte metodene, slik som grovanalyse, FMECA, HAZOP, feiltreanalyse og hendelsestreanalyse. Analyse av menneskelige og organisatoriske faktorer – samt usikkerhet og følsomhet – dekkes også i denne delen av boka. Metodene beskrives så grundig at kunnskapen skal kunne brukes i praktiske analyser. 

Del III beskriver hvordan du kan utføre spesielle risikoanalyser: miljørisikoanalyse, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), risikoanalyse for storulykkeforskrifta, produkt- og maskinsikkerhetsanalyse, sikringsrisikoanalyse og risikoanalyse av pandemier.

På bokas nettside finnes nyttig stoff om boka, undervisningsmateriell og oppgaver, samt en kort innføring i grunnleggende sannsynlighetsregning og oversikt over storulykker som har hatt betydning for utviklinga av fagområdet.

Marvin Rausand er professor emeritus i sikkerhet og pålitelighet ved NTNU. 
Ingrid Bouwer Utne er professor i marin sikkerhet og risikoanalyse ved NTNU.


Forfattere:
ISBN:
9788245039429
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
472
Risikoanalyse