Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
399,-

Samfunnsdeltakelse i første rekke
Psykisk helse i hverdagsliv og lokalsamfunn

Dersom den psykiske helsen og/eller rusbruk skaper utfordringer i livet vårt, kan vi trenge hjelp fra profesjonelle yrkesutøvere, ofte i kortere tidsrom, noen ganger over lang tid. Den profesjonelle hjelpen som er organisert i helse- og velferdstjenestene, er godt beskrevet i lærebøker og i andre sammenhenger. Betydningen av deltakelse i samfunnet og et støttende fellesskap som «hjelpetiltak» har det imidlertid vært mindre oppmerksomhet rundt. 

Samfunnsdeltakelse i første rekke er en vitenskapelig antologi som har sitt utspring i forskningsgruppen Psykisk helse ved Nord universitet. I boka beskrives aktiviteter og tiltak som kan fange opp og takle utfordringer rundt psykisk helse og rusproblematikk på ulike arenaer utenfor helsetjenesten i et lokalsamfunn. Vi blir presentert for et persongalleri i det fiktive lokalsamfunnet Nordvik. Forskningsbasert kunnskap knyttes til beskrivelser av hverdagsliv og deltakelse, gir inspirasjon til å se muligheter i lokalsamfunnet og stimulerer til arbeid for økt deltakelse. Boka er relevant for forskere, studenter og profesjonsutøvere innen helse- og sosialfagene.

Redaktørene for antologien er Arve Almvik, dosent i psykisk helsearbeid, Siv Grav, førsteamanuensis i helsevitenskap og Cathrine Fredriksen Moe, førsteamanuensis i psykisk helsearbeid.
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245036602
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
203
Samfunnsdeltakelse i første rekke