Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Samvær etter omsorgsovertakelse
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 10.01.2023
399,-

Samvær etter omsorgsovertakelse
En praksisnær og helhetlig tilnærming

Jussen blir ofte førende for samværsomfang og samværshyppighet. Noen ganger kan det treffe barnets behov, men andre ganger blir det mer riktig å ta et psykologisk perspektiv når man skal fastsette samvær mellom barn og foreldre som ikke bor sammen. Sentrale spørsmål er: Hvordan kan barnet få en optimal fungering i hverdagen? Hvor stor samværskapasitet har barnet, og hvordan er foreldrenes samværskompetanse? Og hvordan kan barneverntjenesten, fosterforeldre, lærere og andre viktige personer, støtte opp om samværene, slik at de blir så utviklingsfremmende som mulig for barnet? 


Målet med boka er å bidra til at flere barn får et samvær med sine biologiske foreldre som støtter deres utvikling og som kan bidra til at barnet når sitt fulle potensiale også på andre områder i livet.

Forfattere:
ISBN:
9788245033205
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
220
Samvær etter omsorgsovertakelse