Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Seks perspektiver på barn og unges utvikling
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
499,-

Seks perspektiver på barn og unges utvikling

Denne boka gir et allsidig bilde av barn og unges utvikling. Fra seks ulike ståsteder med tydelig særpreg belyser forfatterne personlighetsdannelse, undervisning og oppdragelse. Boka gir videre et innblikk i psykoterapeutisk og spesialpedagogisk arbeid.
De tre første perspektivene, den pragmatiske, den marxistiske og den humanistiske teoritradisjonen, blir uttrykt gjennom enkeltpersoners arbeider: John Dewey, Karl Marx og Anton Makarenko, Paulo Freire. Av de to neste perspektivene, psykoanalysen og behaviorismen, gis det et mer samlet bilde. Det siste kapitlet, om nyere nevrobiologisk innsikt, gir en innføring i viktig stoff på dette feltet.
Boka er skrevet som en innføring for studenter i grunnskolelærerutdanningen og i vitenskapsfagene pedagogikk og spesialpedagogikk. Hvert av kapitlene er forfattet av fagfolk som er spesialister på sine områder: Willy Tore Mørch, Anders Flækøy Landmark, Harald Jarning og Joar Aasen.

Høyoppløst bilde

Bla i boken

Willy Tore Mørch er professor emeritus i barn og unges psykiske helse ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. Han er psykologspesialist og har arbeidet med personer med utviklingshemming, autisme og barn med atferdsforstyrrelser. Han har publisert en serie internasjonale vitenskapelige forskningsartikler og utgitt bøker og kapitler innen feltet sakprosa.


Anders Flækøy Landmark er psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og psykoanalytiker. Han har mange års klinisk erfaring med utredning og behandling av barn, ungdom og familier. Han arbeider ved BUP-Vest, Diakonhjemmet Sykehus i Oslo og som universitetslektor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han underviser i tillegg ved VID vitenskapelige høgskole.


Harald Jarning har norsk og internasjonal utdanningshistorie, didaktikk og læreplanforskning samt pedagogikkens kunnskapshistorie som faglige interesseområder. Han har lærerutdanning og hovedfag i sosialpedagogikk og har arbeidet med utdanningsspørsmål i studentorganisasjoner og forskningsråd, og med grunnskolelærerutdanning og høyskolepedagogikk. Fra 2015 er Jarning med i forskningsgruppene HumStud og NordEd ved Universitetet i Oslo.

Joar Aasen er dosent emeritus i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet med pedagogisk filosofi som spesielt interessefelt. Ved siden å ha forfattet faglitteratur har han undervist og veiledet allmennlærerstudenter i en årrekke. To av Aasens bøker er særlig interessante for denne bokas tema: Dewey. John Deweys pedagogiske filosofi (2008) og Kollektivpedagogikk. Anton Makarenko og Veien til livet (2015). 

 

Forfattere:
ISBN:
9788245027006
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
358
Seks perspektiver på barn og unges utvikling