Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sentrale aspekter ved kvalitativ forskning
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
429,-

Sentrale aspekter ved kvalitativ forskning

Denne boken omhandler sentrale aspekter i kvalitativ forskning. Bokens målgruppe er doktor- og masterstudenter ved universitet og høgskoler. Den kan også være nyttig for andre, for eksempel lærerstudenter og bachelorstudenter som ønsker å få innsikt i kvalitativ forskning.

Hensikten med boken er å fremme en forståelse av hva kvalitativ forskning innebærer. Boken har seks artikler, hvor de fem første omhandler forskerrollen, datainnsamling, analyse og fortolkning, etiske problemstillinger, teoriens rolle i kvalitativ forskning, deltakerperspektivet og narrativ tilnærming til kvalitativ forskning. I tillegg har boken en artikkel om veiledning i høyere utdanning.

Torill Moen og Ragnheidur Karlsdóttir er begge ansatt ved Pedagogisk institutt, NTNU.

Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788251927390
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
122
Sentrale aspekter ved kvalitativ forskning