Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sikkerhet og fysisk maktanvendelse i kriminalomsorg
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
399,-

Sikkerhet og fysisk maktanvendelse i kriminalomsorg

Boken gir en teoretisk og praktisk innføring i sikkerhetstiltak og bruk av makt i kriminalomsorgen. Første del er en innføring i det teoretiske og juridiske rammeverket for bruk av fysisk makt. Andre del viser praktiske øvelser i tekst og illustrasjoner gjennom seks moduler. I denne reviderte utgaven er teksten oppdatert med nye retningslinjer til straffegjennomføringsloven. I tillegg er enkelte deler av det teoretiske rammeverket utvidet.

Sikkerhet og fysisk maktanvendelse i kriminalomsorgen er skrevet for aspiranter på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) og for instruktører og aspiranter i andre deler av kriminalomsorgen der det gis opplæring i sikkerhet og bruk av fysisk makt.

Dag Sandham har lang erfaring fra justissektoren, fra fengsler og fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS). Han har mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse og jobber i dag i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
Forfattere:
ISBN:
9788245034080
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
160
Sikkerhet og fysisk maktanvendelse i kriminalomsorg