Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
749,-

Sivilprosess

Boken er en systematisk fremstilling av den norske sivilprosessen, basert på tvisteloven av 2005 og rettspraksis frem til oktober 2023. Den viser fagets tenkemåte, og gir kunnskap om de viktigste reglene. Boken er egnet både for studenter, dommere, advokater og andre som trenger kunnskap om sivile rettssaker. 

Reglene fremstilles og vurderes ut fra et brukerperspektiv, ikke et lovgiverperspektiv. Det er lagt vekt på å gjøre teksten pedagogisk og lettleselig. Mange lovendringer i 2021, 2022 og 2023 er innarbeidet.

Forfatterens lange praksis som advokat, både i sivile saker og i straffesaker, gjør at fremstillingen er innrettet på spørsmål som melder seg i det praktiske rettsliv. Det trekkes linjer til reglene i straffesaker. 

Stikkordregisteret gjør boken lett å finne frem i. Den har fortegnelse over litteratur og lovforarbeider, høyesterettsavgjørelser og EMD-register. Det er spørsmål til hvert kapittel. 

Anne Robberstad er professor emerita dr. juris ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Hun har tidligere utgitt Bistandsadvokaten, Mellom tvekamp og inkvisisjon, Rettskraft og Hvem har bevisbyrden? 
Forfattere:
ISBN:
9788245049121
Utgitt:
Utgave:
6
Sider:
438
Sivilprosess