Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
449,-

Sjømakt
Politikk, strategi og militære operasjoner i det maritime domenet

Begrepet sjømakt handler om staters evne til å nå sine mål til sjøs. For kyststaten Norge handler disse målene særlig om olje, gass, fisk og sjøfart, men også om sikkerhet og politisk handlefrihet. I tider hvor freden i Europa trues, blir det stadig tydeligere hvor avhengig Norge er av sjømilitære maktmidler.

Denne boken drøfter sjømakt i en norsk og samtidig kontekst, men i en internasjonal og historisk ramme. Målet er å vise hvordan ulike aspekter ved sjømakt har betydning for Norge. Kapitlene tar for seg sjømakt som akademisk disiplin, den strategiske betydningen av Norges beliggenhet og kystlinje, forberedelse og gjennomføring av maritime operasjoner, sjømilitær ledelse, luftmakt som en sentral del av den norske sjømakten, rettslige rammer for maritim myndighetsutøvelse i fredstid, forsvarsplanlegging, og sjømaktens rolle i internasjonal politikk.

Bjørn Terjesen er kommandørkaptein (P) og førstelektor i historie ved Forsvarets høgskole/Sjøkrigsskolen.

Hans Jørgen B. Wiborg er høgskolelektor i sjømakt ved Forsvarets høgskole/Sjøkrigsskolen.
Forfattere:
ISBN:
9788245042962
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
276
Sjømakt