Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
329,-

Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Bli god i skatterett – løs oppgaver!
 
Oppgavesamlingen følger kapitlene i Skatterett for økonomistudenter og har tre typer oppgaver:
  • Kontrollspørsmål
  • Praktiske oppgaver
  • Oppgaver for diskusjon og refleksjon

Gjeldende skatteregler kan brukes ved løsning av oppgavene. Årstallene (angitt som 20X1, 20X2, 20X3 osv.) viser hendelsers rekkefølge.

Kontrollspørsmålene finner du svar på ved å lese læreboka og slå opp i aktuelle lov- og forskriftsbestemmelser. Løsningsforslag til de praktiske oppgavene finnes på bokas nettsider, www.fagbokforlaget.no/skatterett. Oppgavene for diskusjon og refleksjon vil bidra til god generell fagkunnskap og til å se skatteretten i et større samfunnsmessig perspektiv.


Anders Berg Olsen er jurist og statsautorisert revisor. Han er ansatt ved NTNU Handelshøyskolen innen bedriftsøkonomi, regnskap og skatt.

Anne Marit Vigdal er jurist og Master of Management i skatte- og avgiftsrett. Hun er ansatt ved NTNU Handelshøyskolen innen forretningsjus og skatt.
Forfattere:
ISBN:
9788245035407
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
176
Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling