Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
639,-

Skipssikkerhetsrett
Det rettslige rammeverket for maritime operasjoner

Den nasjonale og internasjonale delen av sjøretten som angår skipssikkerhet, er omfattende og består av skipssikkerhetsloven, tilhørende forskrifter og internasjonale konvensjoner, koder og lignende. Regelverket er fragmentert, teknisk og detaljert, og krevende å sette seg inn i.

Denne boken gir en helhetlig fremstilling av gjeldende nasjonale og internasjonale skipssikkerhetsregler – skipssikkerhetsretten – i et norsk rettslig perspektiv. Skipssikkerhetsretten er en spesiell del av sjøretten, som regulerer gjennomføringen av maritime operasjoner og derfor kan kalles operasjonell sjørett. Reglene er praktisk viktige for rederiet, sjøfolkene om bord, tilsynsmyndigheten, rettspleien og andre. 

Bokens målgruppe er alle som studerer, arbeider med eller på annen måte interesserer seg for skipssikkerhetsregler. 

Sigmund Simonsen (f. 1972) er professor i rettsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet og professor II ved NTNU. Han er cand.jur. fra UiO (1998) og har mastergrad (LL.M) fra University of Essex (2004) og juridisk doktorgrad (dr.philos.) fra NTNU (2010). Han har tidligere arbeidet som advokat og lovutvalgssekretær. Fra 2012 til 2018 arbeidet han ved Luftkrigsskolen. I 2019 ga han ut boken Til forsvar av landet – rettslige rammer og gråsoner i fred, krise og krig på Fagbokforlaget.

Forfattere:
ISBN:
9788245026962
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
430
Skipssikkerhetsrett