Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Skogfag
Språk
Flerspråklig
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
479,-

Skogfag

Denne boka er ei praktisk lærebok i skogbruk. Den omhandler tema som skogøkologi, praktisk skogskjøtsel med foryngelse og bestandspleie, utnytting av trevirket og driftsteknikk i skogbruket. Forfatteren legger vekt på at naturen er selve grunnlaget for all naturbruk, og at det er viktig å ivareta mangfoldet i naturen, samtidig som all skogbruksaktivitet påvirker skognaturen.

Boka dekker læreplanen for Vg3 skogfag.

Trond Håvard Bjørnstad har hovedfag i skogskjøtsel og i skogbrukets driftsteknikk. Han har lang praktisk arbeidserfaring og undervisningserfaring. Han arbeider i dag som fagleder og avdelingsleder i skogbruk ved Voss Jordbruksskule.

Forfattere:
ISBN:
9788245009248
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
291
Verk:
Naturbruk
Skogfag