Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
322,-

Skriv gode dokumenter i velferdstjenestene, e-bok

Møteinnkallinger, referater, observasjoner, utredninger, vedtak, sms og chat er eksempler på dokumenter som skrives i barnevern, Nav og andre velferdstjenester. Dokumenter som er godt skrevet, bidrar til rettssikkerheten til den som mottar hjelp. Tekster som er respektfulle og enkle å forstå, sikrer bedre samarbeid. Denne boken gir kunnskap som sosialarbeidere kan bruke for å skrive godt. 

Forfatterne har intervjuet brukere og ansatte i barnevern, Nav og omsorgstjenester. Denne erfaringskunnskapen og dokumenter som disse har skrevet eller mottatt, er grunnlaget for boken. Dokumentene er sakprosa og har ulike funksjoner. Kunnskap om tekstkulturer, sjangere og metaforer er derfor nyttig når vi skriver. 
Mye av det faglige arbeidet i velferdstjenestene handler om å utøve skjønn. Kunnskap om hva skjønn er og hvordan det kan beskrives, er nødvendig for at det skal bli enklere å vise sammenhengen mellom beskrivelser, analyser, vurderinger og beslutninger. Det kan være en fordel å skrive mer sammen med den du skriver om. I tillegg til relevant kunnskap er det nødvendig å trene for å kunne skrive gode dokumenter. Boken inneholder derfor skriveråd, øvelser, refleksjonsoppgaver og gruppeoppgaver. 

Boken er skrevet til studenter som skal bli barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. Den er også nyttig for ansatte i velferdstjenestene.

Wenche Bjørnebekk er forlagsredaktør for helse- og sosialfag i Universitetsforlaget. Hun er vernepleier med mellomfag psykologi og master i sosialt arbeid. Bjørnebekk har arbeidet i barnevernet, i ungdomspsykiatrien og i forbundsledelsen i FO. Hun har tidligere skrevet bok om ungdom og kroppspress.

Kate Mevik er dosent emeritus ved Nord universitet. Hun er barnevernspedagog og sosiolog, og har i mange år undervist barnevernspedagogstudenter. Hun har tidligere arbeidet i barne- og ungdomspsykiatrien. Mevik har skrevet lærebøker og artikler om foreldre og barns møter med psykiatri og barnevern, og om vold mot barn med et særlig fokus på disse barnas rettigheter. 
Forfattere:
ISBN:
9788245046588
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
202
Skriv gode dokumenter i velferdstjenestene, e-bok