Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
449,-

Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner
Læring møter filosofi

Denne boka setter ulike filosofiske begreper og perspektiver i arbeid med rådende forestillinger om læring. Mer konkret handler det om kooperative læringsprosesser blant barn under tre år i barnehage. For ikke å ta læringsbegrepet for gitt, søker bokas forfattere å berøre og pirke borti begrepet, slik det manifesterer seg i ulike småbarnspedagogiske kontekster. Bokas drivkrefter er å finne i et ønske om å motarbeide perspektiver som marginaliserer de yngste barnas bidrag i læringsprosessene. Samtidig ønsker vi å stikke kjepper i hjulene på forenklede ideer om læring, der en uforbeholden tillit til forhåndsdefinisjoner (målstyring) og kontroll (kartlegging og metode) ser ut til å dominere. For ikke å «være en død fisk i strømmen» skrives læring her frem på måter som både ivaretar og synliggjør barnas bidrag og samtidig tar kompleksiteter i læringsprosessene på alvor. Dette gjøres gjennom å sette begreper fra filosofene Hannah Arendt, Karen Barad, Gilles Deleuze, Michel Foucault og Emmanuel Levinas i arbeid med pedagogiske praksiser blant barn under tre år i barnehage.

Alle forfatterne er lærere i pedagogikk, og har i en årrekke arbeidet sammen i førskolelærer-/barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold. I samarbeid med praksisfeltet, bachelor- og videreutdanningsstudenter og kollegaer i pedagogikk arbeider forfatterne med å ønske det uforutsette, det ukjente og det komplekse i småbarnspedagogiske praksiser velkommen. Bokas lesere inviteres til å skape forbindelser mellom artiklene her og egne praksiser, egne liv.

Ninni Sandvik (red.) er dosent i pedagogikk. Hennes engasjement i det småbarnspedagogiske feltet startet på 1980-tallet. I tillegg til temaheftet De minste barna i barnehagen, bøkene Til å begynne med og Små barn og medvirkning  noen perspektiver og en rekke artikler har hun skrevet doktorgradsavhandlingen Medvirkning og handlingskraft i småbarnspedagogiske praksiser. Horisontalt fremforhandlet innflytelse.

Nina Johannesen er førsteamanuensis i pedagogikk, med særlig fokus på det småbarnspedagogiske og flerkulturelle feltet. I tillegg til boka Små barn og medvirkning  noen perspektiver og en rekke artikler har hun skrevet doktorgradsavhandlingen Medvirkning som tiltale. Møter med små barns uttrykk, pedagogers tenkning og tekster av Emmanuel Levinas.

Ann Sofi Larsen er førsteamanuensis i pedagogikk, og har arbeidet innen områder som veiledning og småbarnspedagogikk. I tillegg til boka Pedagogisk dokumentasjon. Inspirasjoner til bevegelige praksiser og mange artikler har hun skrevet doktorgradsavhandlingen Forstyrrelsers paradoksale kraft en studie av hvordan forstyrrelser kan virke produktivt i pedagogisk arbeid i barnehagen. 

Mette Røe Nyhus er høgskolelektor i pedagogikk. Hun har spesielt fokus på materialiteter i det småbarnspedagogiske feltet. I tillegg til en rekke bidrag blant annet i Første steg, Barnehagefolk og Verktøykassa har hun skrevet boka Ventebølger. Venting og de yngste barnas rom for medvirkning i barnehagen.

Bente Ulla er førsteamanuensis i pedagogikk. Hun har særlig vært opptatt av profesjon og kropp knyttet til det småbarnspedagogiske feltet. I tillegg til boka Pedagogisk dokumentasjon. Inspirasjoner til bevegelige praksiser og atskillige artikler har hun skrevet doktorgradsavhandlingen Arrangement av kropp, kraft og kunnskap; Ein studie av profesjonsutøvinga til barnehagelæraren.

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245015188
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
178
Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner