Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
429,-

Smittevern og hygiene
Den usynlige fare

Smittevern og hygiene – den usynlige fare er lærebok skrevet for sykepleie- og helsefagsstudenter. 
Boken kommer nå i 6. utgave og har gjennomgått en generell oppdatering i tråd med gjeldene forskning og retningslinjer. 

I del I introduseres viktige infeksjonsforebyggende prinsipper, en kort innføring om smittevern og lovverk, smittespredning og smittevernarbeid. Det er også tatt inn igjen ett kapittel om hygienes historiske utvikling. Del II handler om basale smittevernrutiner. Denne delen består av tre kapitler om personlig hygiene som håndhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr, håndtering av rent og urent og desinfeksjon og sterilisering. Del III handler om forebygging av smittespredning. Denne delen består av fire kapitler – om pasientnære prosedyrer, forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI), tiltak rettet mot personalet, og smitteregimer, som isolering.

Jørn Stordalen er sykepleier, tidligere førstelektor ved Universitetet i Agder, og arbeider nå som forlagsredaktør i Cappelen Damm akademisk. Han har arbeidet med temaet hygiene siden 1990. Stordalen har sin kliniske erfaring fra hjemmesykepleie og sykehjem.
Stordalen har også tidligere gitt ut boken Praktiske sykepleieferdigheter, 2. utgave (2010) på Fagbokforlaget. 
Forfattere:
ISBN:
9788245042979
Utgitt:
Utgave:
6
Sider:
248
Smittevern og hygiene