Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
49,-

Sortering av trelast
Fagbok treindustri

Sortering av trelast tilhører en serie på i alt 12 bøker og 12 Lydbøker som Fagbokforlaget i samarbeid med Stiftelsen Norges Byggskole gir ut i 2019/2020. De bygger på tidligere utgivelser av fagbøker innen trelastfaget, utgitt av Norges Trelastskole.

Målgruppen for denne serien er lærlinger og praksiskandidater som skal forberede seg til tverrfaglig teoretisk eksamen i Trelastfaget Vg3.

Lydbøker: https://treteknisk.vgs.forlagshuset.no/ 

Alle bøkene i serien er oppdatert til forholdene innen faget anno 2019. Stiftelsen har som overordnet målsetning å fremme kompetansen i treindustrien og byggenæringenfor øvrig, og er glad for den fornyelsen av fagstoffet som disse bøkene nå gir mulighet for. Ved siden av Sortering av trelast utgjør utgivelsene i alt disse titlene:

 1. Høvelmaskiner
 2. Produksjon av høvellast
 3. Sagmaskiner
 4. Produksjon av skurlast
 5. Norsk treundustri - en bransjeoversikt
 6. Tørking og energiproduksjon
 7. Treteknologi
 8. Verktøyhold
 9. Styrings - og reguleringsteknikk i trelastindustrien
 10. Kvalitetssikring i trelastindustrien
 11. Produksjon av limtre

Forfattere:
ISBN:
9788211049438
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
60
Trinn:
VG3
Sortering av trelast