Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sosialpedagogikkens mangfold
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
399,-

Sosialpedagogikkens mangfold

Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge preger barnevernspedagogenes profesjonsutøvelse. Målet med denne boka er å vise at sosialpedagogikk utgjør et kunnskapsgrunnlag som byr på mange tanke- og handlingsmuligheter og er sammensatt av ulike retninger og tradisjoner.

Som teoretisk fagområde tar sosialpedagogikken for seg temaer innenfor oppdragelse og undervisning. Som praktisk arbeidsområde er faget opptatt av å finne løsninger på miljørelaterte utfordringer. God omsorg og oppdragelse bidrar til livskompetanse som gir barn og unge de kunnskapene, de erfaringene og den mestringskompetansen de trenger for å kunne fungere i samfunnet.

Sosialpedagogikkens mangfold viser at kunnskapsgrunnlaget på den ene siden kan beskrives som en paraply for en kunnskapskonstruksjon for profesjonsutdanninger som inkluderer pedagogikk, psykologi og sosiologi. På den andre siden har sosialpedagogikken i over ett hundre år skapt sin egen både teoretiske og praktiske kunnskap om barn og unge i utsatte situasjoner.

Forfatterne skriver ut fra personlige erfaringer. De ønsker alle å bidra til kritiske refleksjoner knyttet til ulike forståelser av barn og unges utvikling og sosialisering i et flerkulturelt samfunn, og til hvilke vurderinger av kvalitet som legges til grunn for ulike oppvekstsvilkår.

Alle forfatterne arbeider ved Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger. Boken er skrevet for både framtidige og nåværende sosialpedagoger på utdannings- og profesjonsfeltet.

Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.

Forfattere:
ISBN:
9788245023169
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
160
Sosialpedagogikkens mangfold