Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
167,-

Språkarbeid og utforskende skriving i barnehagen, e-bok

Barns utforsking av bokstaver og skrift er synliggjort i rammeplanen som blant annet løfter fram at personalet skal støtte barnas lek med og utforsking av skriftspråket. Det er derfor viktig at de ansatte i barnehagen har kunnskap om hvordan barn lærer språk.

I dette heftet får du vite hvordan du kan legge til rette for at alle barn skal få oppleve mestring, samtidig som barna får utfordringer de kan strekke seg etter. For de yngste bør det å bade i språk være en naturlig del av den daglige omsorgen, for det er i de nære relasjonene gode språkbad finner sted. Omgivelser som stimulerer og aktiviserer er bra for alle barn, men spesielt er det vesentlig for barn som er flerspråklige eller for barn som har språkvansker.

Det finnes mange måter å bade i språk på, men hvordan ser egentlig språksåpa ut? Og hvordan virker denne språksåpa?

Oppskrift på ei god språksåpe:
  • Mange nysgjerrige og lekende barn
  • Engasjerte, observante og kunnskapsrike voksne
  • Alle voksne benevner det de gjør
  • Noen deler kreativitet
  • Inne- og uterom som inviterer til språklig aktivitet
  • Stor tilgang på materiell og litteratur
  • Mye tid til i fortelling, dialog og aktiv deltakelse
  • Utallige møter med nye og spennende ord

Forfattere:
ISBN:
9788245040586
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
76
Språkarbeid og utforskende skriving i barnehagen, e-bok