Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Språklig oppmerksom undervisning
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
399,-
Forventes utgitt 13.08.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Språklig oppmerksom undervisning

Elevene i dagens skole representerer et stort mangfold kulturelt, språklig og sosialt, og elevgruppen i en klasse kan ha svært ulike forutsetninger i møte med skolens fagspråk og tekster. Det krever en undervisning med et tydeligere språklig fokus. LK20 understreker språkets betydning som verktøy for læring, og at lærere i alle fag trenger å rette oppmerksomhet mot fagspesifikke uttrykksmåter og sjangre.

Denne boka skal bidra til å gi lærere og lærerstudenter teoretisk og praktisk innsikt i språklig oppmerksom undervisning. Den inneholder et bredt spekter av undervisningseksempler og lærerrefleksjoner, og gir innblikk i hvordan lærere planlegger og gjennomfører undervisning der elevene arbeider godt og grundig med både fagkunnskap og fagspråk. 

Boka retter seg mot lærerstudenter (grunnskole, lektor, PPU) og lærere i tekstrike fag som norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk og historie, og den vil også være viktig for lærerutdannere som har ansvaret for at framtidas lærere er godt forberedt på å undervise i et språklig mangfoldig klasserom.

Hanne Haugli har jobbet med opplæring av andrespråkselever i en årrekke, både som lektor i voksenopplæring, som seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) og som førsteamanuensis i høyere utdanning. Hun er for tiden frilansforfatter og kursholder for lærere i språklig heterogene klasser.
Forfattere:
ISBN:
9788245046298
Utgitt:
Utgave:
1
Språklig oppmerksom undervisning