Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Statistikk
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
919,-

Statistikk

STATISTIKK
er primært skrevet for studenter ved ingeniørhøgskolene.
Bokas hovedemner, som også svarer til kapittelinndelingen, er:

- Deskriptiv statistikk
- Sannsynlighetsregning
- Diskrete sannsynlighetsfordelinger
- Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger
- Estimering og hypotesetesting
- Kvalitets- og prosesskontroll

Forfatteren, Tor Martin Kvikstad, har lagt stor vekt på den pedagogiske tilnærmingen til
stoffet. I stedet for teoretiske utledninger bruker han praktiske eksempler for å ta vare på
studentenes intuisjon omkring statistiske og sannsynlighetsteoretiske resonnementer.

I tråd med det er også matematiske utledninger utelatt der slike utledninger i seg selv
ikke gir noe bidrag til studentenes statistiske forståelse.

Måten Statistikk er skrevet på, gjør at boka godt kan brukes av andre enn ingeniørstu-
denter, f.eks. studenter som leser økonomiske fag eller andre samfunnsfag.

Forfattere:
ISBN:
9788256224715
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
302
Statistikk