Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
899,-

Straffeprosess

En viktig målgruppe for boka er juridiske studenter. Fremstillingen skal være egnet som lærebok. Hovedvekten er derfor lagt på temaer som studenter bør ha grundig kjennskap til, mens andre temaer enten ikke behandles eller bare behandles oversiktsmessig. En vesentlig del av fremstillingen går såpass i dybden at den også har betydelig interesse for erfarne jurister. 

Gjennom annen utgave og nå tredje utgave er det samlet sett gjort relativt betydelige endringer i fremstillingen. I tredje utgave er det gjort visse strukturelle endringer, men de største endringene er gjort innad i de ulike kapitler. Flere kapitler eller punkter i kapitler er skrevet betydelig om som følge av enten endringer i rettskildebildet, eller en ny vurdering av hvilke problemstillinger som bør tas opp eller hvordan et tema bør behandles. Samtidig har målet vært at det samlede omfang av fremstillingen ikke skal øke vesentlig.

Det mest betydningsfulle nye i rettskildesituasjonen siden annen utgave er endringene i straffeprosessloven ved lov nr. 122/2021, som trer i kraft 1. juli 2022. Reformen knyttet til aktiv saksstyring innebærer mange endringer i straffeprosessloven kapittel 21 og 22 om forberedelse til og gjennomføring av hovedforhandling. I tillegg innebærer lov nr. 122/2021 en rekke andre endringer i straffeprosessloven, ikke minst i regelverket om påtalemyndigheten. Fremstillingen bygger på rettstilstanden slik den vil være når endringsloven er trådt i kraft.

Ørnulf Øyen er fra 2014 professor ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere arbeidet som bl.a. dommerfullmektig, politiadvokat, kst. tingrettsdommer og stipendiat. Siden 2005 har han undervist i straffeprosess, strafferett og sivilprosess, og har publisert en rekke rettsvitenskapelige arbeider innenfor disse rettsområdene.

Forfattere:
ISBN:
9788245040173
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
577
Straffeprosess