Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
259,-

Styrerrollen i barnehagen
Administrativ ledelse, faglig ledelse og personalledelse

Å være styrer i barnehagen innebærer å være en administrativ leder, personalleder og faglig leder. Som styrer må du samtidig være en dyktig relasjonsbygger og en tydelig samfunnsaktør. Styreren har ansvar for å skape en kultur preget av omsorg, inkludering, lek og læring, samtidig som styreren må forholde seg til et stadig skiftende landskap av lover, retningslinjer og politiske prioriteringer.

Innholdet tar for seg temaer som kultur, verdier og relasjoner, og forfatterne reflekterer over hvordan disse påvirker barnehagens hverdag. Betydningen av et godt samarbeid med foreldre og ulike støttesystemer er beskrevet, og hvordan du som leder kan inspirere og veilede personalet til å utøve sin rolle på best mulig måte.

Som styrer har du en unik mulighet til å forme barnehagens fremtid og påvirke barnas liv på en positiv måte. Din ledelse er nøkkelen til en trygg og stimulerende hverdag for barna, og din evne til å bygge sterke relasjoner med personalet og foreldrene er avgjørende for barnehagens suksess.
Forfattere:
ISBN:
9788245047776
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
120
Styrerrollen i barnehagen