Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
589,-

Styring av samarbeid i offentlig sektor

Samarbeid på tvers av organisatoriske grenser har vokst frem som en viktig strategi i offentlig sektor for å utnytte samfunnets samlede ressurser. Interkommunale samarbeid, samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og samarbeid mellom kommuner og eksterne aktører er eksempler på dette. Slike samarbeid finnes innenfor en rekke tjenesteområder. Erfaringer viser imidlertid at det å få til godt samarbeid og god samhandling kan være vanskelig i praksis. Det er derfor behov for å høste erfaringer fra eksisterende samarbeid for å forstå hvordan styringspraksis utvikles.


Sentrale spørsmål i boken er: Hva får samarbeid til å fungere? Hvordan organiseres samarbeidene? Hvilke styringsutfordringer vokser frem? Hvordan løses disse i fellesskap? Disse spørsmålene belyses gjennom praktiske eksempler hvor ulike teoretiske rammeverk anvendes. I boken ser forfatterne på hvordan økonomiske insentiver påvirker samarbeidet mellom helseforetak og kommuner som følge av samhandlingsreformen, interkommunale samarbeid om helse- og velferdstjenester, kommunens rolle som eiere i kraftselskaper og outsourcing av kommunale tjenester til private aktører.


Et viktig bidrag er spørsmålet om hvordan styringsutfordringene ikke bare krever en miks av administrative og formelle mekanismer, men også sosiale og uformelle løsninger som er med på å bygge tillit mellom partene. Boken tilbyr derfor interessante perspektiver ikke bare for forskere innen feltet, men også for ledere, politikere og andre yrkesgrupper i praksisfeltet.


Forfattere:
ISBN:
9788245032932
Utgitt:
Utgave:
1
Styring av samarbeid i offentlig sektor