Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Sykehjemmet
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 14.02.2023
429,-

Sykehjemmet
Hjem, helseinstitusjon og arbeidsplass

Sykehjemmet er en kompleks institusjon, og utfordringene knyttet til mennesker i en livsfase hvor de trenger hjelp til helse, omsorg og andre forhold som, er mange og sammensatte. Nettopp derfor er det er viktig å beskrive og forstå sykehjem med forskjellige faglige blikk, som får fram ulike aspekter og dimensjoner ved sykehjemmet; som institusjon, organisasjon og del av et lokalsamfunn. Mål for boken er å gi et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til å skape best mulig tjenestekvalitet i sykehjem.

Boka er en vitenskapelig antologi. De fagfellevurderte kapitlene utgjør et mangfold av faglige perspektiver som gir innspill til hvordan vi kan planlegge for fremtidige behov og kompetanse, og utvikle sykehjemmet i tråd med disse. Dette er viktig både for de som skal bo i sykehjem, for pårørende og for de ansatte. 

Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245033137
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
250
Sykehjemmet