Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tegning som strategi
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
199,-

Tegning som strategi
i arbeid med matematiske utfordringer

De fleste barn bruker tegning som uttrykksform før de lærer å skrive. Gjennom tegning utforsker barn sin egen tenkning, de klargjør og får større tiltro til egen forståelse.

I denne boka viser Mona Røsseland hvordan bevisst bruk av tegning kan støtte elevers læring og arbeid med matematikk. Tegning fungerer som støtte når elevene samarbeider og utveksler strategier og løsninger. Røsseland viser hvordan tegning kan være en effektiv strategi i arbeid med tekstoppgaver og problemløsningsoppgaver. Samtidig som hun beskriver styrken i elevenes frie utvikling av tegning som matematisk språk, retter hun oppmerksomhet mot en spesiell form for tegning, modelltegning, der matematiske tenkemåter uttrykkes ved hjelp av rektangler for å illustrere størrelsene som inngår i tekst- og problemløsningsoppgaver.

En stor del av boka er praktiske eksempler på hvordan en kan bruke modelltegning som strategi innenfor ulike matematiske emner, som de fire regneartene, brøk, prosent, forholdsregning og algebra.

Boka er skrevet for lærere og passer som pensumslitteratur i lærerutdanningen GLU 1-7 og GLU 5-10.

Mona Røsseland arbeider ved lærerutdanningen på Høgskolen på Vestlandet. Hun har doktorgrad i matematikkdidaktikk og en master i undervisningsvitenskap med vekt på matematikk.

Forfattere:
ISBN:
9788293598121
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
184
Tegning som strategi