Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tett på
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
389,-

Tett på
Frafall i skolen og psykisk helse

Hvordan kan skolen møte elever som har et begynnende, omfattende eller fullstendig fravær fra skolen?
 
Arbeid med frafall er en møysommelig prosess. Det handler om å utforske det som er vanskelig sammen med eleven, og videre legge en plan som bidrar til positiv utvikling, økt læringsglede og livsmestring.

I denne boka har forfatterne tatt utgangspunkt i fem elevhistorier der elevene selv forteller om møtet med skolen i den perioden det var vanskelig å komme til skolen og delta i undervisningen. Etter elevhistoriene finner leseren en kort refleksjonsdel med drøftingsspørsmål knyttet til historiene.

Forfatterne tar for seg sentrale begreper som inkludering, tilpasset opplæring og psykososialt læringsmiljø, og knytter disse begrepene til forståelse av frafallsproblematikk i skolen. Det legges også vekt på hvordan man kan forstå elevenes verden gjennom systemisk tenkning og arbeid.

For å nyansere synet på fravær og belyse i hvilken grad skolen har fokus på psykisk helse, ser forfatterne både på hvordan frafall kan forklares og på hvilke tiltak som er satt i gang fra myndighetenes side for å begrense frafallet i den videregående skolen.

Siste delen av boka har en tiltaksdel der forfatterne presenterer konkrete arbeidsmetoder som kan brukes i det daglige arbeidet med elevene.

Maila Olsen er utdannet allmennlærer og har master i spesialpedagogikk. Hun har videreutdanning i pedagogisk veiledning og organisasjon og ledelse, og arbeider som avdelingsleder på en videregående skole. Hun har lang erfaring fra arbeid med skolevegring og arbeid med frafall i videregående opplæring. Hun har tidligere gitt ut boka Resiliens i skolen.

Lene Holmen er utdannet allmennlærer og har videreutdanning i spesialpedagogikk. Hun har bred erfaring fra arbeid med skolevegring og frafallsproblematikk fra skole og behandlingsapparat samt ambulant virksomhet. Hun har også arbeidet med veiledning og nettverksarbeid.

Forfattere:
ISBN:
9788245020410
Utgitt:
Utgave:
1
Tett på