Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tilgjengelige kunstnerskap?
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
199,-

Tilgjengelige kunstnerskap?
Et kunnskapsprosjekt om kunstnere med funksjonsnedsettelser i Norge

Tilgjengelige kunstnerskap? Et kunnskapsprosjekt om kunstnere med funksjonsnedsettelser i Norge identifiserer drivkrefter og barrierer for at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne virke som profesjonelle kunstnere i Norge. Fem forskere med og uten funksjonsnedsettelser fra Fafo og NTNU har intervjuet 45 aktører fra kunst- og kulturinstitusjoner og 19 kunstnere med funksjonsnedsettelser.

Resultatene viser at barrierene er større enn drivkreftene. Kunstnere erfarer en nærmest normalisert ekskludering fra kunstfeltet. De er ikke likeverdige og likestilte med personer fra majoritetsbefolkningen når det gjelder muligheten til å utdanne seg til og virke som kunstnere i Norge. Det er heller ikke mye å hente fra kunstfeltet og samfunnet for øvrig. Med unntak av noen musikere er kunstnerne i studien likevel virksomme, på tross av manglende støtte.

Økt bevissthet og handlinger i andre land, kombinert med økt oppmerksomhet om mangfold og likestilling på tvers av ulike minoritetsidentiteter i Norge, gir likevel grunn til optimisme og tro på endring. Samtidig avhenger dette av endringsvilje og konkrete, målrettede og langvarige tiltak på tvers av kunst-, kultur- og utdanningssektoren.

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Kulturdirektoratet.

Forfattere:
ISBN:
9788270812080
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
183
Tilgjengelige kunstnerskap?