Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
439,-

Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid

Det er et politisk mål at våre velferdstjenester er i kontinuerlig utvikling. For å få til det må mye av fagutviklingsarbeidet foregå lokalt og i samspill mellom profesjonsutøvere, brukere av tjenester og forskere. Kunnskapsproduksjonen må være kontekstdrevet, problemorientert og tverrdisiplinær.

Denne boken skal gi både studenter i sosialfaglige og helsefaglige utdanninger, og praktikere ideer, inspirasjon og metoder til å jobbe med slikt lokalt utviklingsarbeid. Samarbeid og brukermedvirkning, og at kommunale tjenester selv har et ansvar for å bidra til innovasjon, er også viktige temaer i utdanning av fremtidige profesjonsutøvere.


Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245033434
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
220
Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid