Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
59,-

Treteknologi
Fagbok treindustri

Treteknologi tilhører en serie på i alt 12 bøker og 12 lydbøker som Fagbokforlaget i samarbeid med Stiftelsen Norges Byggskole
gir ut i 2019/2020. De bygger på tidligere utgivelser av fagbøker innen trelastfaget, utgitt av Norges Trelastskole. 


Målgruppen for denne serien er lærlinger og praksiskandidater som skal forberede seg til tverrfaglig teoretisk eksamen i Trelastfaget Vg3. Alle bøkene i serien er oppdatert til forholdene innen faget anno 2019. 
Stiftelsen har som overordnet målsetning å fremme kompetansen i treindustrien og byggenæringen for øvrig, og er glad for den fornyelsen av fagstoffet som disse bøkene nå gir mulighet for. 

Ved siden av Treteknologi utgjør utgivelsene i alt disse titlene:

1. Høvelmaskiner
2. Norsk treindustri - en bransjeoversikt
3. Produksjon av høvellast
4. Sortering av trelast
5. Produksjon av skurlast
6. Tørking og energiproduksjon
7. Sagmaskiner
8. Verktøyhold
9. Styrings - og reguleringsteknikk i trelastindustrien
10. Kvalitetssikring i trelastindustrien
11. Produksjon av limtre
Forfattere:
ISBN:
9788211049476
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
76
Trinn:
VG3
Treteknologi