Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Vassdragshåndboka
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
1 039,-

Vassdragshåndboka
Håndbok i vassdragsteknikk

Veier, bebyggelse og annen infrastruktur blir hvert år skadet av flom og skred. Vassdragshåndboka er den eneste fagboka innenfor feltet som tar for seg utfordringer og tiltak med utgangspunkt i norske forhold. I bokas første del gis en grunnleggende innføring i hydrologi, flomberegninger, is i vassdrag, hydraulikk og erosjon, sedimenttransport og skred. Andre del tar for seg sikring mot flom, erosjon og vassdragsrelaterte skred, biotoptiltak og terskler og kulverter. Ny revidert utgave.
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788251924252
Utgitt:
Utgave:
1
Vassdragshåndboka