Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
399,-

Veiledning i profesjonell praksis, e-bok
- til fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier

Veiledningsfeltet omfatter et mangfold av metoder og teorier om veiledning. Denne boka er en konkret håndbok i «hvordan gjør jeg det?». Hensikten er å bygge bro mellom teori og praksis, og å belyse ulike innfallsporter til veiledning. 

Boka henvender seg til fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier i utfordrende livssituasjoner. Familier i krise som følge av sykdom eller rus, eller barn som har opplevd omsorgssvikt og overgrep, skal få støtte og behandling av profesjonelle hjelpere. Det innebærer krevende oppgaver med høy følelsesmessig belastning, og hvor risikoen for å bli utbrent er stor. Å bruke tid og ressurser på veiledning er derfor en god investering for å redusere belastningen, hevder forfatterne.

Veiledning bidrar til faglig og personlig utvikling, og kan styrke den profesjonelle praksisen. Regelmessig veiledning hjelper fagfolk å bli kjent med egne reaksjonsmønstre og holdninger, for på den måten å kunne justere disse. Veiledning kan dermed også føre til både engasjement og motivasjon.

Siv Merete Myra er førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for sosialfag, programområde for systemisk praksis og familieterapi. Anne Faugli er overlege, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og arbeider som forsker ved Klinikk for psykisk helse og rus / BUPA ved Vestre Viken HF. Camilla Lauritzen er professor i pedagogikk ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU).  

Veiledning i profesjonell praksis ble til gjennom samarbeid med Forskernettverket til BarnsBeste.

Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245045048
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
279
Veiledning i profesjonell praksis, e-bok