Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
549,-

Veiledning
Mer enn ord

Veiledning kan bidra til kvalitet i tjenester på ulike arenaer i samfunnet. Veiledning kan også forebygge omsorgstretthet. Veiledningskompetanse er generisk. For å legge til rette for læring for studenter og fagutøvere og kvalitet i tjenestene i ulike kontekster er veiledningskompetanse viktig. Den overordnede hensikten med veiledning av studenter og fagutøvere er styrking av mestringskompetanse. I Veiledning – mer enn ord utdypes veiledning som begrep, prosess og resultat, veiledningens grenseområder og veiledning som pedagogisk virksomhet både i grupper og individuelt.

Boken inneholder også pedagogiske metoder som i kombinasjon med dialogen kan legge til rette for læring. 
6. utgave er gjennomgående revidert og oppdatert i tråd med ny forskning på området. Denne utgaven tematiserer også skikkethetsvurdering av studenter og digital veiledning. 

Sidsel Tveiten er sykepleier og professor. Hennes forskning har hovedsakelig dreid seg om veiledning, praksisveiledning, helsepedagogikk, kommunikasjon og samhandling med særlig vekt på brukermedvirkning. Studenters læring og veiledning i praksisstudier er sentrale interesseområder. Hun har skrevet flere bøker om veiledning og helsepedagogikk.
Forfattere:
ISBN:
9788245049039
Utgitt:
Utgave:
6
Sider:
308
Veiledning