Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Vekterfaget, d-bok
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
155,-

Vekterfaget, d-bok
Lovpålagt nasjonal vekteropplæring

Vekterfaget er skrevet for deg som skal få opplæring som vekter. Boka dekker kursplanen i den nasjonale grunnutdanningen for vektere (godkjent av Politidirektoratet i 2017) med unntak av de juridiske emnene. I boka vil du lære om typiske arbeidsoppgaver for en vekter, og hvordan du bør opptre profesjonelt når du er på jobb. Du vil få en innføring i HMS-arbeid, risikovurderinger og beredskapsplanlegging, og du vil lære om symptomer på rus- og alkoholpåvirkning som du kan støte på i arbeidet ditt. Du vil også finne nyttige tips om hvordan du kan håndtere konflikter av ulike typer. Boka omtaler også temaer som brannvern, førstehjelp, etikk for vektere, kulturforståelse og mangfold.

Vektere i dag gjør en viktig jobb og bidrar til å skape trygghet både for bransjens kunder og for allmennheten generelt. Fra 2018 er det innført nye krav til vekternes opplæring gjennom lov om vaktvirksomhet. Loven medfører at vekterne vil få mer opplæring, og at kvaliteten på opplæringen øker. Når myndighetene nå stiller høyere krav til bransjen gjennom lovverket, er dette også en anerkjennelse av bransjens betydning for samfunnet. Det er derfor viktig at alle som skal jobbe som vektere i bransjen, er seg bevisst det ansvaret de har overfor både kunder og storsamfunnet. 

Ansvaret for utgivelsen av denne boka har partene i sikkerhetsbransjen, NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmandsforbund.
Forfattere:
(Utgiver)
(Utgiver)
ISBN:
9788211046819
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
284
Trinn:
VG3
Vekterfaget, d-bok