Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Verden satt ut av spill
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788251923552
Utgitt:
Utgave:
1
Verden satt ut av spill

Verden satt ut av spill
Postmoderne pedagogiske perspektiver

Hva består en postmoderne pedagogikk i? Hvilken betydning har postmoderne pedagogikk for praktisk pedagogisk arbeid?

I denne boken tar norske pedagoger opp temaer som har fått lite oppmerksomhet i den pedagogiske debatten, blant annet dekonstruksjon, praksis i en ny tid, det umulige i å fatte pedagogiske beslutninger, språkspill, skolegården som læringsarena, usedvanlige læringsprosesser i skolen og barns opplevelser av lek og fritid.

Blant de teoretikerne som omtales er Derrida, Lyotard, Foucault, Wittgenstein, Heidegger, Bakhtin, Castoriadis, Ricoeur, Cavell og Dewey. Bidragene viser at en postmoderne pedagogikk ikke kan fanges inn gjennom klare definisjoner og pedagogisk skråsikkerhet. Den representerer heller et mangfold av perspektiver som alle forsøker å gripe nerven i nye og flyktige sosiale livsbetingelser.

Artiklene er skrevet av forskere som i lengre tid har vært opptatt av postmoderne strømninger innenfor det pedagogiske fagfeltet.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
439,-