Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

101-serien er en skattkiste for alle som skal jobbe med å utvikle elevenes ferdigheter på ulike trinn og i ulike fag i hele det 13-årige undervisningsforløpet. Seriens hovedredaktør er Kåre Kverndokken, som er levende opptatt  av å gi forskningsbasert kunnskap en form som treffer lærere og lærerstudenter. Dette er også målet med 101-serien.

I bøkene som til nå er utkommet, bygger Kverndokken bro mellom akademias teori og klasserommets praksis: Hver av bøkene har 101 konkrete og  praktiske råd og opplegg, forankret i aktuell forskning. I sentrum står elevenes grunnleggende ferdigheter. Stikkord for lærerne er lærende fellesskap og aksjonslærende skole.

Artikler

Her er et par spennende artikler basert på 101-serien

  1. Norsk på nett - kan digitale hjelpemidler løfte norskundervisningen?
    Skolen blir stadig mer digitalisert, og med alle mulighetene de digitale ressursene gir, kan det være utfordrende å vite i hvilken ende man skal begynne. Hvordan kan man være sikker på at den digitale bruken ikke går på bekostning av læringen, men faktisk løfter undervisningen?
  2. Koding med penn og papir.
    Hvordan lære elevene å kode? Det er ikke så vanskelig som en skulle tro, og man trenger ikke engang en datamaskin for å komme i gang.