Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Aktivitørfaget
Trinn: Vg2 og Vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet
Komponenter: Tre lærebøker og fagnettsted

Bøkene har fokus på alle typer brukere, og det friske hos mennesket. Eleven får blant annet innføring i lover og regler, HMS og hjelpemidler de må forholde deg til i yrket. De lærer også om det som er viktig å vite i arbeid med mennesker med ulike behov for tilrettelegging. De får råd og ideer til aktiviteter, og til hva de må ta ekstra hensyn til i arbeidet.

I nettressursen finner man oppgaver og øvelser, oppskrifter, filmklipp, nyttige lenker og mer fagstoff. I tillegg finner man mer informasjon om spesifikke tema, som for eksempel vanlige sykdommer og diagnoser som man vil kunne møte i arbeidslivet.

Eva Austad er utdannet aktivitør med videreutdanning i rehabilitering, og er bachelor i pedagogikk fra NTNU. Hun har 25 års erfaring fra psykiatri, rehabilitering og eldreomsorg og underviser nå på Vg2 aktivitør ved Thora Storm videregående skole i Trondheim.

Karin Holvik Kjørrefjord Dagh er utdannet aktivitør og har lærerutdanning i Design og håndverk. I tillegg har hun videreutdanning som bibliotekar. Hun har 10 års erfaring som aktivitør i eldreomsorg og mange års erfaring som lærer på Vg2 aktivitør og Vg1 design og håndverk ved Lister videregående skole.

Inger Melby har yrkesfaglærerutdanning ved Høgskolen i Akershus, med videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid. Hun har industrierfaring, 10 års erfaring med aktivitørarbeid i psykiatrien og har dessuten arbeidet som håndverksutøver. Hun har arbeidet som faglærer i aktivitørutdanningen ved Romsdal videregående skole siden 2005.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun