Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Arbeidslivskompetanse er en serie med digitale læremidler for Kompetansepluss og arbeidsnorsk. Arbeidslivskompetanse består av komplette modulbaserte læremidler i grunnleggende ferdigheter. Serien omfatter to frittstående nettressurser: muntlig kompetanse og digital kompetanse.

Muntlig kompetanse
Arbeidsrettet kommunikasjon
Modulbasert opplæringsressurs i muntlig kommunikasjon på arbeidsplassen. Muntlig kompetanse er et filmbasert læremiddel som tar utgangspunkt i autentiske kommunikasjonssituasjoner fra en lang rekke bransjer og arbeidsplasser. Virkelighetsnære og motiverende filmer åpner temamoduler som følges av ord- og begrepsinnlæring, interaktive oppgaver, refleksjonsoppgaver, caser og opplegg for språklig produksjon. Ressursen har gjennomgående lyd- og bildestøtte i tillegg til egne moduler for uttale, lytteøvinger og dialektprøver. Kursdeltakerne kan spille inn egne lydfiler og samtaler i ressursen, og det finnes opplegg for tilpasninger til egen praksis- eller arbeidsplass. Eksempler på tema er presentasjon og høflig omgang, samarbeide og planlegge, spørre og svare, kolleger og pauseprat, formelle samtaler og kundekontakt.

Digital kompetanse
Grunnleggende digitale ferdigheter
Modulbasert opplæringsressurs i grunnleggende digitale ferdigheter. Digital kompetanse presenterer og øver grunnleggende digitale ferdigheter gjennom instruksjonsfilmer, bildeserier, caser og ikke minst praktiske oppgaver tilpasset den enkeltes nivå. Ressursen tar for seg grunnleggende data, data i praksis og bruk av epost, tekstbehandlingsprogrammer, presentasjonsverktøy og regneark i tillegg til egne moduler i internett og nettvett, digital borger og jobbsøking. Opplæringen skjer med utgangspunkt i aktuelle situasjoner og behov i arbeidsliv og hverdagsliv.

Pris: 149,- (årslisens), rabatt ved kjøp av klassesett/tilgang til større grupper. For pristilbud og bestilling av lisenser, ta kontakt med vår digitalavdeling på e-post digitalt@fagbokforlaget.no.  

Informasjon om nettressursen
For mer informasjon om nettressursen, ta kontakt med Håkon Fanebust.
E-post: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no.

Bestilling og brukerstøtte
For bestilling av Muntlig kompetanse, ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun