Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Automatiseringssystemer
Trinn: Vg2 og Vg3
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Lærebøker, digitale bøker, nettressurs

Automatiseringssystemer 1 og 2 er et læreverk som ønsker å skape forståelse, inspirere og pirre elevenes nysgjerrighet. Når elevene i løpet av skoleårene Vg2 og Vg3 løser ulike typer arbeidsoppdrag og støter på behov for forklaringer og teori for å komme videre, finner elevene det de trenger ved å slå opp i læreverkets trykte og digitale komponenter.

Automatiseringssystemer 1 dekker temaene elektriske motoranlegg, mekaniske grensebrytere og elektroniske sensorer, pneumatiske anlegg, PLS, datakommunikasjon og elektronisk kommunikasjon, dokumentasjon og systemforståelse, målenøyaktighet og kalibrering. I tillegg inneholder boka kapitler om måling av trykk, nivå, temperatur, gjennomstrømning, turtall og posisjon.

Verket består av
- to trykte lærebøker, tematisk inndelt
- digitale utgaver av de to trykte bøkene (d-bøker)
- en nettressurs for elever og lærere

Verket har
- problembasert læring som sitt utgangspunkt
- trykte og digitale ressurser som fungerer godt som oppslagsverk for elevene
- enkelt språk
- mange illustrasjoner, animasjoner og undervisningsfilmer
- lærebøker som dekker fagets grunnprinsipper med forklaringer, eksempler og faguttrykk
- en digital fagbegrepsbase der eleven kan slå opp på faguttrykk. Faguttrykkene er illustrert og oversatt til engelsk

Læreverket er en videreutvikling av Automatiseringsteknikk 1 Industriell måleteknikk og Automatiseringsteknikk 2 Praktisk reguleringsteknikk av Bjørnar Larsen.

Jon Eirik Standal Darre er utdannet fagskoleingeniør innenfor automasjon og har fagbrev som automatiker med bakgrunn fra prosessindustrien. Han har undervist i automatiseringsfaget i over ni år og jobber nå ved Laksevåg og Bergen maritime vgs. Med praktisk-pedagogisk utdanning og fem yrkespedagogiske videreutdanninger går han nå på masterutdanning.

Petter Skaraas er utdannet fagskoleingeniør innen industriell automasjon. Han har fagbrev som automatiker og skipselektriker I tillegg har han videreutdanning fra OsloMet og UiB innen ledelse, psykologi og coaching. Han har i største del av karrieren hatt lederroller i selskaper med automasjon og måling som sin kjernevirksomhet, blant annet 10 år som salgsdirektør i Emerson.

Karl Einar Røste har 30 års erfaring fra automatiseringsfaget. Med fagbrev som automatiker, teknisk fagskole og 18 års erfaring som basis har han de siste 12 årene undervist i automatiseringsfaget ved Ringsaker videregående skole. Røste har PPU og flere videreutdanninger, samt åtte års erfaring med prøvenemndarbeid i automatiseringsfaget. 

Nettressursen lanseres mars 2022, men du kan allerede nå ta en sniktitt: https://automatisering.fagbokforlaget.no/login

Nettressursen består blant annet av
- en digital fagbegrepsbase der elevene kan slå opp på faguttrykk. Mange av faguttrykkene er også illustrert og oversatt til engelsk
- yrkesoppgaver, fagartikler og multimedia
- digitale utgaver av de trykte lærebøkene med mulighet for markering av tekster, notatskriving og tilgang til en ordbok oversatt til 20 ulike språk

Å binde seg til et læreverk man skal benytte i mange år fremover er utfordrende.
For å gjøre valget enklere, tilbyr vi våre nye læreverk til fagfornyelsen med fornøyd-garanti i 2021.

Det betyr at dere i ro og mak kan bruke høsten til å vurdere om læreverket passer i deres undervisning. Om dere ikke er fornøyde, refunderer vi kjøpet og verket kan leveres tilbake uten returkostnader.
LES MER OM VÅR FORNØYD-GARANTI HER

For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Hilde Kristoffersen: h.kristoffersen@fagbokforlaget.no. Telefon: 90696127.

For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Gro Brath: gro.brath@fagbokforlaget.no. Telefon: 21 95 04 54.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun