Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Automatiseringssystemer
Trinn: Vg2 og vg3
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Lærebøker, digitale bøker, nettressurs

Automatiseringssystemer er et læreverk som ønsker å skape forståelse, inspirere og pirre elevenes nysgjerrighet. Når elevene i løpet av skoleårene vg2 og vg3 løser ulike typer arbeidsoppdrag og støter på behov for forklaringer og teori for å komme videre, finner de det de trenger ved å slå opp i læreverkets trykte og digitale komponenter.

Automatiseringssystemer 1 dekker temaene elektriske motoranlegg, mekaniske grensebrytere og elektroniske sensorer, pneumatiske anlegg, PLS, datakommunikasjon og elektronisk kommunikasjon, dokumentasjon og systemforståelse, målenøyaktighet og kalibrering. I tillegg inneholder boka kapitler om måling av trykk, nivå, temperatur, gjennomstrømning, turtall og posisjon.

Automatiseringssystemer 2 dekker temaene sikkerhet, mekanisk arbeid, pådragsorganer, hydrauliske anlegg, reguleringsteknikk, systemer, standarder og protokoller, utstyr og prosesser, metoder for gass- og væskeanalyse, robotisering og programmering samt vedlikehold og tilstandskontroll.

Verket består av
- to trykte lærebøker, tematisk inndelt
- digitale utgaver av de to trykte bøkene (d-bøker)
- en nettressurs for elever og lærere
- en AR-app der elevene lærer å styre et transportbånd
- en simulator i reguleringsteknikk

Verket har
- problembasert læring som sitt utgangspunkt
- trykte og digitale ressurser som fungerer godt som oppslagsverk for elevene
- mange illustrasjoner, animasjoner og undervisningsfilmer
- lærebøker som dekker fagets grunnprinsipper med forklaringer, eksempler og faguttrykk
- en digital fagbegrepsbase der eleven kan slå opp på faguttrykk. Faguttrykkene er illustrert og oversatt til engelsk
- en AR-app der elevene lærer å styre et transportbånd
- en simulator i reguleringsteknikk

Læreverket er en videreutvikling av Automatiseringsteknikk 1 Industriell måleteknikk og Automatiseringsteknikk 2 Praktisk reguleringsteknikk av Bjørnar Larsen.

Jon Eirik Standal Darre er utdannet fagskoleingeniør innenfor automasjon og har fagbrev som automatiker med bakgrunn fra prosessindustrien. Han har undervist i automatiseringsfaget i over ni år og jobber nå ved Laksevåg og Bergen maritime vgs. Med praktisk-pedagogisk utdanning og fem yrkespedagogiske videreutdanninger går han nå på masterutdanning.

Petter Skaraas er utdannet fagskoleingeniør innen industriell automasjon. Han har fagbrev som automatiker og skipselektriker I tillegg har han videreutdanning fra OsloMet og UiB innen ledelse, psykologi og coaching. Han har i største del av karrieren hatt lederroller i selskaper med automasjon og måling som sin kjernevirksomhet, blant annet 10 år som salgsdirektør i Emerson.

Karl Einar Røste har 30 års erfaring fra automatiseringsfaget. Med fagbrev som automatiker, teknisk fagskole og 18 års erfaring som basis har han de siste 12 årene undervist i automatiseringsfaget ved Ringsaker videregående skole. Røste har PPU og flere videreutdanninger, samt åtte års erfaring med prøvenemndarbeid i automatiseringsfaget. 

Automatiseringssystemer 1 og 2, nettressurs: https://automatisering.fagbokforlaget.no/login

Nettressursen består blant annet av

- en digital fagbegrepsbase der elevene kan slå opp på faguttrykk. Mange av faguttrykkene er også illustrert og oversatt til engelsk
- yrkesoppgaver, fagartikler og multimedia
- digitale utgaver av de trykte lærebøkene med mulighet for markering av tekster, notatskriving og tilgang til en ordbok oversatt til 20 ulike språk

Her kan du se opptak med presentasjon av Automatiseringssystemer 1 og 2: https://vimeo.com/708739162

For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Hilde Kristoffersen: h.kristoffersen@fagbokforlaget.no  Telefon: 90696127

For vurderingseksemplar, prøvetilganger, priser og tilbud, ta kontakt med salgs- og kundekonsulent Håkon Fanebust: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no  Telefon: 97556656

For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Gro Brath: gro.brath@fagbokforlaget.no  Telefon: 21 95 04 54

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun