Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Baker og konditor
Trinn: Vg2/vg3
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Lærebøker, digitale bøker og nettressurs

Fagbokforlaget tilbyr nytt læreverk til vg2 baker og konditor. Verket består av Bakerboka, Konditorboka, Trygg mat, bransje og arbeidsliv og Baker og konditor nettressurs

Bakerboka er en lærebok for vg2 baker og konditor og vg3 bakerfaget, og dekker alle kompetansemålene som gjelder det bakerfaglige i de aktuelle programfagene. Boka gir en grundig innføring i teori og praktisk utøvelse av faget som kreves for å kunne jobbe som baker, og den er skrevet etter ny læreplan i 2021. Boka er delt i to deler, en om råstoff og en om produksjon. Forfatterne tar for seg råstoffene som brukes i bakeriene og beskriver hvordan egenskaper i råstoffene kan utnyttes for å oppnå ønsket kvalitet og smak i det ferdige produktet. Målet med boka er å hjelpe elever og lærlinger til å kunne jobbe selvstendig, ta gode valg og være pådrivere for å videreutvikle bransjen i framtida.

Konditorboka er en lærebok for vg2 baker og konditor og vg3 konditorfaget, og den dekker alle kompetansemålene som gjelder det konditorfaglige i de aktuelle programfagene. Boka gir en grundig innføring i teori og praktisk utøvelse av faget som kreves for å kunne jobbe som konditor, og den er skrevet etter ny læreplan i 2021. Boka er delt i to deler, en om råstoff og en om produksjon. Forfatterne tar for seg råstoffene som brukes i konditoriet og beskriver hvordan egenskaper i råstoffene kan utnyttes for å oppnå ønsket kvalitet og smak i det ferdige produktet. Målet med boka er å hjelpe elever og lærlinger til å kunne jobbe selvstendig, ta gode valg og være pådrivere for å videreutvikle bransjen i framtida.

Trygg mat, bransje og arbeidsliv retter seg mot elever som går vg1 restaurant og matfag, eller ett av de tre programområdene på vg2: baker og konditor, matproduksjon eller kokk- og servitørfag, og den dekker alle kompetansemål som omhandler trygg mat, bransje og arbeidsliv i disse læreplanene. Boka er delt i to deler, én om trygg mat og én om bransje og arbeidsliv. Den tar for seg teorien elevene skal lære i løpet av de to årene på skolen. 

Baker og konditor nettressurs for vg2/vg3 baker og konditor er et supplement til bøkene i faget og har godt med innhold til både elev og lærer. 

Ressursen er bygget opp av flere moduler: https://bkfag.fagbokforlaget.no/login
- Illustrerte fagbegreper: en omfattende søkbar database med sentrale begreper i fagene.
- Filmer: Pedagogisk oppbygde filmer som både støtter innlæringen av faget og gir inspirasjon til å utforske faget. Flere av filmene fokuserer på innlæring av praktiske teknikker, som håndelting eller håndpisking.
- En rekke praktiske oppgaver som engasjerer og aktiviserer elevene og gir dem erfaring med sentrale arbeidsoppgaver i faget.
- Modulen MyFoodOffice er et arbeidsverktøy hvor elevene kan øve på kalkulasjon og varedeklarasjon. Eleven kan lage egne oppskrifter, beregne kostnader og skrive ut etiketter med riktig deklarasjon.
- Dokumentasjonsverktøy: dette er et helt nyutviklet verktøy for yrkesfagene hvor eleven får støtte og inspirasjon til å skrive refleksjonsnotater etter endt økt i kjøkkenet.
- HMS: en rekke plakater som viser viktigheten av hms i baker- og konditorfaget. Disse kan skrives ut og henges opp i klasserom og verksted.
Fordi de praktiske oppgavene tar utgangspunkt i oppgaver bakere og konditorer må løse i hverdagen, egner ressursen seg godt til yrkesfaglig fordypning.

Bakerboka

Erlend Løken Volden er diplombaker og har oppnådd flere utmerkelser som utøver og lagtrener på baker- og konditorlandslaget. Volden har jobbet med produktutvikling for W.B. Samson AS i flere år og jobber nå med formidling av faget som fagansvarlig ved Baker- og konditorbransjens landsforening.

Anne Kjersti Uhlen er professor ved faktultet for biovitenskap ved NMBU, har plantevitenskap som sitt fagfelt med spisskompetanse på glutenproteiner i hvete og hvilken betydning disse har for bakekvaliteten. Uhlen har også hatt en sentral rolle i oppbyggingen av diplombakerstudiet ved NMBU.

André Løvaas er utdannet Diplombaker og har mange års erfaring som baker og produktutvikler i Åpent Bakeri.  Løvaas har vært både utøver og trener for baker- og konditorlandslaget og er utnevnt til Ambassador Norvegian Bakery and Pastry. Løvaas har også jobbet som baker på matforskningsinstituttet Nofima og i Møllebransjen. Gjennom hele sin karriere har Løvaas  jobbet aktivt med formidling av bakefaget.

Anne Momrak-Haugan er utdannet bakersvenn, har mastergrad i matvitenskap og har jobbet som laboratorieingeniør, kvalitetssjef og TryggMat rådgiver. I dag jobber hun med å utvikle Nasjonal standard for Baker og konditorbransjen og er i gang med samarbeid om bransjerelatert elektronisk internkontrollsystem med BKD (Bager- og Konditormestre i Danmark). Hun jobber også med Brødskala'n, holder kurs og er myndighetskontakt for BKLF og medlemmer av BKLF.

Anette Moldestad: er matteknolog med master i næringsmiddelfag og doktorgrad i glutenets funksjonelle egenskaper. Hun har lang erfaring i bakerfaget hvor hun blant annet har jobbet som forsker på Nofima, på et forskningsinstitutt i Nederland og som produktutvikler i matindustrien.

Konditorboka

Tonje Svendsen er utdannet konditor med mange års erfaring fra ulike konditorier. Hun har deltatt i konditorkonkurranser som NM, Nordisk og VM. Tonje var med på det første baker og konditorlandslaget som ble opprettet hvor fokus var rekruttering. Hun tok en bachelor som yrkesfaglærer innenfor restaurant og matfag. Hun jobber nå ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Tonje har sittet som deltaker og leder i eksamensnemda for baker og konditorfaget i mange år. Hun har vært med å lage de nye læreplaner for VG1 restaurant og matfag og Vg2 Baker og konditorfag.

Cathrine Nilsen er utdannet konditor og har jobbet som konditorsjef ved flere femstjernes hoteller i skandinaiva, som Danglaterre, Hotel Continental og Britannia Hotel. Nilsen startet Dromedarbakeriet i Trnodheim og jobbet der i åtte år som konditorsjef og avdelingsleder. Nilsen har også vært medlem på konditorlandslaget i to år, deltatt i konkurranser både nasjonalt og internasjonalt og mottatt en rekke utmerkelser for dette, og hun har også fungert som coach og dommer i konkurranser. Konditorfaget er både jobb og hobby for Cathrine Nilsen, hun fungerer også som sensor i konditorfaget i Trøndelag og holder kurs.

Gudrunn Berntsen er konditormester og har i mange år ledet både fagprøvenemnd for fylkeskommunen og eksamensskrivingnemnd for utdanningsdirektoratet. Berntsen jobber som fagansvarlig i egen familiebedrift, Naustdal Dampbakeri. Gjennom heile si karrieren har ho jobba aktivt ut mot skole og formidling av konditorfaget, og hun har utdannet mange dyktige konditorer.

Gunvor Fiskå har svennebrev og mesterbrev som baker og konditor og hun har vært eier og daglig leder av Ryfylke bakeri og konditori siden 1994. Fiskå har deltatt på en lang rekke kurs i baker- og konditorfagene. Og hun har i egen bedrift hatt ansvar for opplæring av lærlinger og produktutvikling. Fiskå har selv deltatt i flere konkurranser, og hatt lærlinger som har hevdet seg  i toppen i nasjonale konkurranser. Gunvor Fiskå er opptatt av rekruttering og av å øke fagkunnskapen i bransjen.

Angela Stelander er utdannet konditor med mange års erfaring før hun tok bachelor som yrkesfaglærer og begynte å undervise ved Restaurant- og matfag ved Karmsund videregående skole i Haugesund. Angela har sittet i læreplangruppa som utviklet læreplan for Vg3 konditorfaget. Hun trives godt blant ungdommer og har et tett samarbeid med bransjen, som hun også har en gjensidig opplæring av elever og lærlinger med.

Trygg mat, bransje og arbeidsliv

Anne Momrak-Haugan jobber som fagansvarlig i BKLF. Hun har svennebrev som baker og har erfaring i fra ulike bakerier, har mastergrad i Matvitenskap fra NMBU og har jobbet som kvalitetssjef, TryggMat-rådgiver og laboratorieingeniør. Hun har utviklet Nasjonal standard for Baker og konditorbransjen som er anerkjent av Mattilsynet og en god veileder for bransjen. Hun er og i gang med bransjerelatert elektronisk internkontrollsystem i samarbeid med BKD (Bager- og Konditormestre i Danmark). Hun jobber også med Brødskala'n, holder kurs og er myndighetskontakt for BKLF og medlemmer av BKLF. Hun er opptatt av rekrutering til yrket og følger opp lærlinger både innen baker- og konditorfaget.

Tonje Svendsen er utdannet konditor med mange års erfaring fra ulike konditorier. Hun har deltatt i konditorkonkurranser som NM, Nordisk og VM. Tonje var med på det første baker og konditorlandslaget som ble opprettet hvor fokus var rekruttering. Hun tok en bachelor som yrkesfaglærer innenfor restaurant og matfag og jobber nå ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Tonje har sittet som deltaker og leder i eksamensnemda for baker og konditorfaget i mange år. Hun har vært med å lage de nye læreplaner for vg1 restaurant og matfag og vg2 Baker og konditorfag.

Trond Andersen er utdannet kokk fra Britannia Hotel og har jobbet som kokk og kjøkkensjef på mange restauranter og hoteller i Norge siden 1991. Trond har blitt belønnet med stjerne av Michelin Guiden på Le Canard i Oslo gjennom en årrekke og deltatt i flere nasjonale konkurranser og Norgesmesterskap for kokker. Han har alltid vært opptatt av å støtte ungdom med lyst og vilje til å skape noe innenfor sitt yrke. Trond har også vært manager for det Norske junior kokkelandslaget fra 1998-2000. I 2019 var yrkesfaglærer utdanningen ved Oslo Met fullført og Trond jobber nå til daglig som faglærer for restaurant og matfag ved Greveskogen vgs. Trond er opptatt av lokalmat og kvalitet i alle ledd og bruker mesteparten av sin tid til å formidle kunnskap til fremtidens yrkesutøvere og å holde seg oppdatert på den faglige utviklingen.

 

For vurderingseksemplar, prøvetilganger, priser og tilbud, ta kontakt med salgskonsulent Flemming Spilde Thorsen:flemming.spilde.thorsen@fagbokforlaget.no

For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Hilde Kristoffersen: h.kristoffersen@fagbokforlaget.no Telefon: 90696127

For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaksjonssjef Ingvild Sommer: ingvild.sommer@fagbokforlaget.no  Telefon: 40222326

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun