Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

I øvingsressursen Bli klar til norskprøven kan du øve på ferdighetene lytte- og leseforståelse i norsk som andrespråk gjennom interaktive og lærerike oppgaver tilpasset nivå A1-B2. Disse oppgavene vil forberede deg på å ta de digitale norskprøvene til Kompetanse Norge (tidligere Vox).

Ressursen er oppdatert med et innholdsrikt design, samt oppgaver og fasiter på både bokmål og nynorsk. Mange av de nye oppgavene er rettet mot de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen. 

- Øvingene dekker nivåene A1, A2, B1 og B2 i det felles europeiske rammeverket for språk.
- Det trenes både på rene lytteferdigheter/leseferdigheter og en kombinasjon av disse, og det er lite behov for å skrive noe i oppgavene.
- Deltakeren får umiddelbart vite om de har rett svar, og kan jobbe med den enkelte delferdigheten og det enkelte nivå til de føler seg trygge på seg selv.
- Øvingene er laget spesielt med tanke på den digitale norskprøven og er utformet på lignende måte.
- Deltakerne kan jobbe alene med ressursen på nett.
- Læreren kan også ta ressursen opp på smarttavle og jobbe med oppgavene i klassen som en forberedelse til testene.

På nivå A1/A2 er det omtrent 80 leseoppgaver, 60 lytteoppgaver og omtrent 40 grammatikkoppgaver.
På nivå B1/B2 er det omtrent 90 leseoppgaver, 70 lytteoppgaver og omtrent 40 grammatikkoppgaver.

Bli klar til norskprøven kan kjøpes som enkeltlisens eller som skolelisens.

Gro Knive og Annie Jakobsen er begge lektorer og jobber til daglig med norsk for minoritetsspråklige ved Rosenhof skole i Oslo. De har lang erfaring med undervisning i norsk som andrespråk, og har i mange år hjulpet sine deltakere å forberede seg til norskprøvene. Forfatterne har jobbet med vurdering og skriftlig sensur til norskprøven helt siden oppstarten. De er sensorer på den muntlige norskprøven på alle nivåer (A1-B2) og også for Bergenstesten.

Bli klar til norskprøven kan kjøpes som enkeltlisens som varer i ett år eller som skoleslisens som gir tilgang for ubegrenset antall elever og lærere (tilknyttet samme lærested) i ett år.

For bestilling av nettressursen, ta kontakt med digital avdeling: digitalt@fagbokforlaget.no

Digital tilgang og andre henvendelser
Ønsker du å kjøpe verket, få prøvetilgang eller trenger brukerstøtte, ta kontakt med Håkon Fanebust: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun