Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Digitalbok-biblioteket Bøkenes verden kombinerer leseglede og språklæring for voksne innvandrere som lærer norsk. Biblioteket består av lettleste og illustrerte bokserier på flere nivå. 

Ta kontakt for klassesett.

Bokserier 
- Mysterier langtnord - lettlest krim med integrert lydbok
- Godt sagt - lettleste bøker om livet i Norge
Tante Agates hemmeligheter - spennende hørespill for deg som lærer norsk
Evas eventyr - lettleste historier om norsk hverdagsliv og kultur

Les første kapittel av utvalgte bøker her.

Tema/sjanger: krim og mysterier
Nivå: A2-B2

Mysterier langt nord består av lettleste krimhistorier. I disse spennende og lettleste kriminalfortellingene møter du journalisten Kristin, som må løse mysterier med røtter i fortiden. Bøkene er illustrert med stemningsgivende foto og har integrert lydbok som støtter lesingen. 

Denne serien finnes også i trykt utgave der du kan kjøpe bøkene enkeltvis eller som en pakke på alle tre. 

Titler:
Postkortene fra fortiden
Tyven på påskefjellet
Kampen om fiskebruket

Om forfatteren:
Thea Sofie Melberg har mer enn 10 års undervisningserfaring i norsk som andrespråk for voksne. Hun har jobbet med kreativ skriving både for nettmagasiner og for radio. For tiden jobber hun frilans med ulike skriveprosjekter, oversetting og med nettbaserte kurs i undervisningsmetoder for språklærere. Thea Sofie og kollega Sissel Ofstad står bak Facebook-gruppen Les norsk. Her gir de lærere og deltakere forskjellige lese- og skrivetips.

Tema/sjanger: identifikasjon/gjenkjennelse og kulturkunnskap
Nivå: Nivå 1 og 2, fem bøker på hvert nivå

Godt sagt lesehefter passer for ungdom og voksne som trenger mye lesetrening på lett norsk. Hver bok er skrevet i jeg-form og handler om hverdagsliv, familieliv, vennskap, jobb, skole, ferie og fritid. Personene forteller om seg selv og om daglige hendelser, om enkelte spesielle begivenheter og om sine tanker og meninger. De gir leseren noen vitser og morsomme historier, noen dikt og sanger, noen oppskrifter, noen nøtter og gåter, i monolog- eller dialogform. Dette for å vise hvordan språket brukes i forskjellige sjangre. Hovedpersonene, de voksne, ungdommene og lille Said, har også ulik fortellerstil. Elevene blir vant til et ordforråd som de selv kan bruke når de skal snakke om egne gjøremål i dagliglivet.

Titler:
Nivå 1: Pedros bok, Monas bok, Bibis bok, Saids bok, Evas bok
Nivå 2: Tariks bok, Lisas bok, Ivars bok, Nasirs bok, Gros bok

Tema/sjanger: hørespill
Nivå: B2

Tante Agates hemmeligheter er en serie hørespill som passer godt for innlærere på B2-nivå. De er skrevet i en muntlig sjanger, og inneholder både tekststøtte og ordlister på flere språk. Historiene tar også opp flere samfunnsaktuelle temaer som på en naturlig måte er vevet inn i handlingen.

Titler:
Tante Agates grønnekommode
Tante Agates glemte hage
Tante Agates nøyaktige notater

Om forfatteren: 
Gølin Kaurin Nilsen har arbeidet med undervisning i norsk som andrespråk siden 1991 og er forfatter av læreverk som Norsk nå!Mer norskKlart det! og På nivå. Nilsen har deltatt i nasjonalt læreplanarbeid og har inngående kunnskap om Rammeverket (UDIR 2011). Nå arbeider hun ved Universitetet i Stavanger der hun holder på med en doktorgrad innenfor norsk som andrespråk.

Tema/sjanger: lettleste historier om norsk hverdagsliv og kultur
Nivå: A1/A2

Evas eventyr er en ny lettlest serie med engasjerende historier fortalt med korte setninger og enkelt vokabular. Gjennom helsefagarbeideren Eva får leseren innblikk i norsk hverdagsliv og kultur. Bøkene er rikt illustrert, og de har integrert lydbok og ordliste. Bokserien passer perfekt for svake lesere, eller for de som nettopp har begynt å lære norsk.

Titler: 
Naboene 
Kjærlighetens veier 

Om forfatteren:
Inger-Anne Bergersen har jobbet i voksenopplæringen i mer enn 15 år. Å skape leseglede for elever har vært en drivkraft, og hun har skrevet mange tekster for elever med norsk som andrespråk.

For klassesett og mer informasjon om våre lettleste bokserier, ta kontakt med Håkon Fanebust: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no

Gratis nettressurs til Mysterier langt nord finner du her: mysterierlangtnord.no  

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun