Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Bygg- og anleggsteknikk
Trinn: Vg1
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Lærebøker, digitale bøker, nettressurs elev og nettressurs lærer

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk fra Fagbokforlaget ivaretar ny struktur og dekker de nye programfagene: Praktisk yrkesutøvelse og Arbeidsmiljø og dokumentasjon. Verket består av fire lærebøker på papir og d-bok, en elevressurs og en lærerressurs. Verket har en fleksibel struktur som gjør at lærer kan differensiere både med tanke på nivå og interesse.

I bøkene introduseres alle de 28 yrkene som rekrutteres ut fra vg1 bygg- og anleggsteknikk. Det legges vekt på materialer, verktøy, maskiner, fagbegrep og sentrale arbeidsoppgaver. I lærebøkene oppfordres elever og lærere til å jobbe med tverrfaglige temaer og kjerneelementer knyttet til fagstoffet.

Det er til sammen 24 forfattere som har bidratt til hele serien. De aller fleste har fag-/svennebrev og jobber som yrkesfaglærere. Noen er spesialister innenfor sine fagfelt og noen har tilleggsutdanning fra universitet og høyskoler.

Forfatternavn:

Praktisk yrkesutøvelse
Bli med å bygge Norge
 John David Holt
 Anleggsteknikk
 Frode Mosenget Andersen, Espen Ånerud og Per Olav Berg
 Anleggsgartner
 Leif Erlandsen
 Betong og mur
 Stian Andre Rundgren og Øyvind Buset
 Overflateteknikk
 Ingeborg Bøe og Reidar Dundas
 Rørlegger
 Ole Larmerud
 Treteknikk
 Ivar Horsberg Hansen
 Tømrer
 Vidar Haugen
 Ventilasjon, membran og taktekking
 Birger Susort og Jan Erik Skaar
 Brannforebyggerfaget
 Eirik Karlsen

Praktisk yrkesutøvelse, særløpsfagene
 Byggdrifterfaget
 Wiggo Lindseth
Glassfaget
Per Henning Graff
 Renholdsoperatørfaget
 Ellen Nygard
 Steinfaget
 Stig Harald Lien

 Arbeidsmiljø og dokumentasjon
 Jonas Fredrik Andersen og Simon Rostgaard

Tegningsforståelse og 3D-modellering
 Simon Rostgaard og Harald Selvær
 
 

Bygg- og anleggsteknikk nettressurs er lansert, men det jobbes fortsatt med å få på plass innhold: https://bygg.fagbokforlaget.no/  

Elevressursen vil i første omgang bestå av en begrepsdatabase og et utvalg av undervisningsvideoer. Ressursen vil bygges videre ut med digital støtte til undervisningen om tegningsforståelse og bruk av enkel tredimensjonal modellering i arbeidsoppdrag.

Lærerressursen vil ved lansering ha ulike modeller for årsplanlegging av programfag og yrkesfaglig fordypning etter Fagfornyelsen. Forslag til aktiviteter som stimulerer arbeid med kjerneelementer, tverrfaglige temaer og grunnleggende ferdigheter. Litt om vurdering og hvordan bruke vurderingsformer som fremmer læring. Lærer har også tilgang til elevdelen. Ressursen vil utvikles videre med blant annet digital støtte til undervisning innenfor sikkerhetsopplæring.

Opptak av webinar 

Praktisk og enkel bruk av Stream BIM 
Harald Selvær gir en god forklaring på hva BIM er, hvilke funksjoner som ligger i modellen og hvordan du enkelt kan undervise fremtidens fagarbeidere: https://vimeo.com/827223543?share=copy 

Her kan du se opptak av webinaret hvor vi konsentrerer oss om læreboka; Tegningsforståelse og 3D-modellering. Vi viser hvordan du kan jobbe med det nye kompetansemålet: «bruke enkel tredimensjonal modellering i arbeidsoppdrag». Du får også alle komponentene i det nye læreverket presentert:
https://vimeo.com/693838185 

Her kan du se opptaket av webinaret med presentasjon av Bygg- og anleggsteknikk fra april 2021: https://vimeo.com/541610434

For vurderingseksemplar, prøvetilganger, priser og tilbud, ta kontakt med salgs- og kundekonsulent Håkon Fanebust: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no  Telefon: 97556656

For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Hilde Kristoffersen: h.kristoffersen@fagbokforlaget.no  Telefon: 90696127

For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Tom Ekeli: tom.ekeli@fagbokforlaget.no  Telefon: 47400181

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun