Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Bygg- og anleggsteknikk
Trinn: Vg1
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Lærebøker, digitale bøker, nettressurs elev og nettressurs lærer

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk fra Fagbokforlaget ivaretar ny struktur og dekker de nye programfagene: Praktisk yrkesutøvelse og Arbeidsmiljø og dokumentasjon. Verket består av fire lærebøker på papir og d-bok, en elevressurs og en lærerressurs. Verket har en fleksibel struktur som gjør at lærer kan differensiere både med tanke på nivå og interesse.

I bøkene introduseres alle de 28 yrkene som rekrutteres ut fra vg1 bygg- og anleggsteknikk. Det legges vekt på materialer, verktøy, maskiner, fagbegrep og sentrale arbeidsoppgaver. I lærebøkene oppfordres elever og lærere til å jobbe med tverrfaglige temaer og kjerneelementer knyttet til fagstoffet.

Det er til sammen 24 forfattere som har bidratt til hele serien. De aller fleste har fag-/svennebrev og jobber som yrkesfaglærere. Noen er spesialister innenfor sine fagfelt og noen har tilleggsutdanning fra universitet og høyskoler.

Bygg- og anleggsteknikk nettressurs er lansert, men det jobbes fortsatt med å få på plass innhold: https://bygg.fagbokforlaget.no/  

Elevressursen vil i første omgang bestå av en begrepsdatabase og et utvalg av undervisningsvideoer. Ressursen vil bygges videre ut med digital støtte til undervisningen om tegningforståelse og bruk av enkel tredimensjonal modellering i arbeidsoppdrag..

Lærerressursen vil ved lansering ha ulike modeller for årsplanlegging av programfag og yrkesfaglig fordypning etter Fagfornyelsen. Forslag til aktiviteter som stimulerer arbeid med kjerneelementer, tverrfaglige temaer og grunnleggende ferdigheter. Litt om vurdering og hvordan bruke vurderingsformer som fremmer læring. Tilgang til elevressursene og de digitale utgavene av lærebøkene. Ressursen vil utvikles videre med blant annet digital støtte til undervisning innenfor sikkerhetsopplæring.

Her kan du se opptaket av webinaret med presentasjon av Bygg- og anleggsteknikk fra april 2021:

 https://vimeo.com/541610434

Å binde seg til et læreverk man skal benytte i mange år fremover er utfordrende. 
For å gjøre valget enklere, tilbyr vi våre nye læreverk til fagfornyelsen med fornøyd-garanti i 2021.

Det betyr at dere i ro og mak kan bruke høsten til å vurdere om læreverket passer i deres undervisning. Om dere ikke er fornøyde, refunderer vi kjøpet og verket kan leveres tilbake uten returkostnader.
LES MER OM VÅR FORNØYD-GARANTI HER

For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Hilde Kristoffersen: h.kristoffersen@fagbokforlaget.no. Telefon: 90696127.

For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Tom Ekeli: tom.ekeli@fagbokforlaget.no  Telefon:47400181 .

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun