Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Hva er et digitalt læreverk?

I våre digitale læreverk har vi samlet alle komponenter som finnes i et læreverk i en digital pakke. Pakkene inneholder digitale bøker (d-bok) og nettressurser. Alt du trenger til undervisningen samlet på ett sted.

Hva er en d-bok?

d-bok er navnet på digitale bøker fra Fagbokforlaget. Disse har et sett med kjernefunksjonaliteter som søk, utheving, mulighet for notering og favorittmerking av sider for raskt å komme til repetisjonsstoff, enten det skulle være for prøven eller til arbeid med hjemmeleksen. I de fleste nye d-bøker får man også lydstøtte.

Hva er en nettressurs?

Alle våre nettressurser er tett knyttet til det enkelte læreverk. Her ligger det hjelpemidler for lærer og elev til forberedelser, øving og repetisjon. Innholdet varierer fra læreverk til læreverk.

NORSKBOKA er et helt nytt læreverk i norsk Vg2 yrkesfag. Verket er utviklet spesifikt for fagfornyelsen (LK20). NORSKBOKA møter elevene der de er, og lar dem jobbe med innhold som tar fagvalget deres på alvor.

NORSKBOKA digitalt læreverk inneholder:

  • NORSKBOKA Vg2 Yrkesfag, digital bok (d-bok med innlest lyd)
  • NORSBOKA nett, digital tilleggsressurs og verktøy
  • Leseverktøy
  • Muntligverktøy

Vg1 restaurant- og matfag

Digitalt læremiddel i programfag for Vg1 restaurant og matfag
Nettressursen for Vg1 restaurant- og matfag er et heldigitalt læremiddel som dekker alle kompetansemålene i læreplanen etter fagfornyelsen.

Ressursen er nå lansert, men det jobbes med å fylle den opp med mer innhold utover høsten. Ferdigstilles i desember 2021.

Nettressursen er bygget opp av ti moduler, er rikt utstyrt med korte informative filmer, litt lengre undervisningsfilmer, mye infografikk, korte fagartikler og praktiske oppgaver og undervisningsopplegg. Læremiddelet får en årsplan som binder alt stoffet sammen og sikrer at elevene lærer det skal i løpet av det første skoleåret på restaurant- og matfag.

1. Råstoff
- Ca 300 filmer fordelt på 45 råstoffkategorier
- Egne råstoffark som oppsummerer det viktigste for hvert av råstoffene

2. Hygiene og trygg mat
- Artikler og infografikk

3. Matkultur
- Korte fagartikler om norsk, samisk og internasjonal matkultur.

 4. Utstyr og redskap
- Kartotekkort med bilde og kort forklarende tekst. Tar for seg redskap og utstyr for alle de elleve yrkesretningene.

 5. Trygg mat og kvalitet
- Korte artikler og infografikk som viser flytskjema og gir en innføring i internkontroll.

 6. Bærekraft
- Undervisningsfilm som har som mål å skape refleksjon og som fokuserer på hva bærekraft betyr i matindustrien.

 7. Arbeidsliv
- Korte fagartikler som oppsummerer det elevene trenger å vite om forskrifter og lover som gjelder i matindustrien.
- Korte fagartikler om partene i arbeidslivet.

 8. Førstehjelp
- Undervisningsfilm som gir elevene den praktiske kunnskapen de trenger om førstehjelp.

 9. Yrker i matbransjen
- Korte fagartikler som presenterer de ulike yrkene og hvilke produksjonsmetoder som brukes.
10. Praktiske oppgaver
- Undervisningsopplegg for lærer

 

Kom i gang!

Restaurant- og matfag digitale verk koster 89,- inkludert mva per bruker for tilgang i 12 måneder.

Bestill 4 måned gratis prøvetilgang

Kjøp på fagbokforlaget.no

Bygg- og anleggsteknikk er nyskrevet til fagfornyelsen og dekker de nye programfagene Praktisk yrkesutøvelse og Arbeidsmiljø og dokumentasjon.

I denne digitale pakken får du alle komponentene i læreverket vg1 Bygg- og anleggsteknikk. Fullverdige, digitale bøker (d-bok) med  lyd og omfattende nettressurser for både lærer og elev. 

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk digitalt læreverk inneholder:

  • Praktisk yrkesutøvelse, digital bok (d-bok med innlest lyd)
  • Praktisk yrkesutøvelse særløpsfagene, digital bok (d-bok med innlest lyd). Kommer november  2021
  • Arbeidsmiljø og dokumentasjon, digital bok (d-bok med innlest lyd)
  • Tegningforståelse og 3D-modellering, digital bok (d-bok med innlest lyd)
  • Bygg- og anleggsteknikk nettressurs elev
  • Bygg- og anleggsteknikk nettressurs lærer

Vg1 Salg, service og reiseliv er nyskrevet til fagfornyelsen. Verket bygger på lesestrategiene elevene lærer i grunnskolen. Ingresser og bildetekster gir et godt overblikk over stoffet, og kontrollspørsmål oppmuntrer til å arbeide med teksten. I tillegg er fagteksten supplert med hundre fortellinger om virkelige yrkessituasjoner.

I denne digitale pakken får du alle komponentene i læreverket. Fullverdige, digitale bøker (d-bok) og nettressurser for både lærer og elev.  

Salg, service og reiseliv digitalt læreverk inneholder:

Kultur og samhandling, digital bok (d-bok med innlest lyd)
Forretningsdrift, digital bok (d-bok med innlest lyd)
Markedsføring og innovasjon, digital bok (d-bok med innlest lyd)
Nettressurs elev
Nettressurs lærer

Automatiseringssystemer er et læreverk som ønsker å skape forståelse, inspirere og pirre elevenes nysgjerrighet. Verket dekker Vg2 - Vg3 og er tilpasset fagfornyelsen.

I denne digitale pakken får du alle komponentene i læreverket. Fullverdige, digitale bøker (d-bok) med lyd og omfattende nettressurser for både lærer og elev.   

Automatiseringssystemer digitalt læreverk inneholder:

Automatiseringssystemer 1, digital bok (d-bok)
Automatiseringssystemer 2, digital bok (d-bok)
Automatiseringssystemer nettressurs elev og lærer
Læreverket er en videreutvikling av Automatiseringsteknikk 1 Industriell måleteknikk og Automatiseringsteknikk 2 Praktisk reguleringsteknikk av Bjørnar Larsen.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun