Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Hva er et digitalt læreverk?

I våre digitale læreverk har vi samlet alle komponenter som finnes i et læreverk i en digital pakke. Pakkene inneholder digitale bøker (d-bok) og nettressurser. Alt du trenger til undervisningen samlet på ett sted.

Hva er en d-bok?

d-bok er navnet på digitale bøker fra Fagbokforlaget. Disse har et sett med kjernefunksjonaliteter som søk, utheving, mulighet for notering og favorittmerking av sider for raskt å komme til repetisjonsstoff, enten det skulle være for prøven eller til arbeid med hjemmeleksen. I de fleste nye d-bøker får man også lydstøtte.

Hva er en nettressurs?

Alle våre nettressurser er tett knyttet til det enkelte læreverk. Her ligger det hjelpemidler for lærer og elev til forberedelser, øving og repetisjon. Innholdet varierer fra læreverk til læreverk.

Ordriket er et prisvinnende norskverk for hele barnetrinnet. Verket legger opp til et systematisk arbeid med de grunnleggende ferdighetene, samtidig som det fremmer leselyst og leseglede.

Ordriket digitalt læreverk består av 7 digitale pakker, en pakke for hvert trinn. I de digitale pakkene får elev og lærer alle komponentene i læreverket på trinnene de ulike. Fullverdige, digitale bøker (d-bok) og nettressurser.

Tidsplan 

Ordriket digitalt læreverk 4. trinn kommer våren 2021
Ordriket digitalt læreverk 5. trinn kommer våren 2021
Ordriket digitalt læreverk 6. trinn kommer våren 2022
Ordriket digitalt læreverk 7. trinn kommer våren 2022

link er et nyskapende engelskverk for barnetrinn 1-7. Verket tar utgangspunkt i at språkundervisningen skal bidra til å utvikle og styrke elevenes nysgjerrige blikk på verden rundt seg. Aktivitet, tverrfaglighet og interkulturell kompetanse er nøkkelbegreper i verket. link er et helt nytt læreverk til fagfornyelsen.

I denne digitale pakken får du alle komponentene i læreverket på trinnene 1-4. Fullverdige, digitale bøker (d-bok) med autentisk lyd og omfattende nettressurser for både lærer og elev. 

link digitalt læreverk 1-4 for inneholder:

link 1 Pupils book, digital bok (d-bok)
link 2 Puils book, digital bok (d-bok)
link 3 Textbook, digital bok (d-bok)
link 3 Workbook, digital bok (d-bok)
link 4 Textbook, digital bok (d-bok)
link 4 Workbook, digital bok (d-bok)
link Nettressurs elev

Følgende innhold finnes for lærer:

link Nettressurs lærer
link 1 Teachers guide, digital bok (d-bok)
link 2 Teachers guide, digital bok (d-bok)
link 3 Teachers guide, digital bok (d-bok)
link 4 Teachers guide, digital bok (d-bok)

Ordriket Bokstavoppdrag er en selvstendig leseserie på 29 bøker, som tar utgangspunkt i bokstavene i alfabetet. Bøkene handler om Sam og Ina, de kjente gjennomgangsfigurene fra norskverket Ordriket. De har et detektivbyrå i trehytta i hagen til Sam, og dit kommer det stadig nye oppdrag. 

Hvorfor velge Ordriket Bokstavoppdrag?
Hver av bøkene tar for seg et nytt oppdrag, og historiene er rikt illustrerte i samarbeid med flere ulike illustratører. Serien egner seg godt til både selvstendig lesing og høytlesning i klassen, og gir godt grunnlag for utforskning og undring rundt språklige fenomener. Bøkene er lette å lese, med lite tekst og fargesterke illustrasjoner som løfter fortellingene enda bedre frem.

link readers er en leseserie med 44 små sakprosabøker i ulik vanskelighetsgrad. Bøkene er laget for å gi bedre språkforståelse og forbedre elevenes leseferdigheter. Det er stor bredde blant bøkene i serien, og med åtte ulike lesenivåer kan man være sikker på at alle elevene får jobbe med tekster som dekker sitt behov. Serien er tilknyttet engelskverket link, men kan også brukes helt selvstendig.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun