Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Hva er et digitalt læreverk?

I våre digitale læreverk har vi samlet alle komponenter som finnes i et læreverk i en digital pakke. Pakkene inneholder digitale bøker (d-bok) og nettressurser. Alt du trenger til undervisningen samlet på ett sted.

Hva er en d-bok?

d-bok er navnet på digitale bøker fra Fagbokforlaget. Disse har et sett med kjernefunksjonaliteter som søk, utheving, mulighet for notering og favorittmerking av sider for raskt å komme til repetisjonsstoff, enten det skulle være for prøven eller til arbeid med hjemmeleksen. I de fleste nye d-bøker får man også lydstøtte.

Hva er en nettressurs?

Alle våre nettressurser er tett knyttet til det enkelte læreverk. Her ligger det hjelpemidler for lærer og elev til forberedelser, øving og repetisjon. Innholdet varierer fra læreverk til læreverk.

Synopsis er et nytt læreverk i norsk for hele ungdomstrinnet. Synopsis gir læreren frihet til å bygge opp undervisningen og god, praktisk støtte til eleven. Læreverket er nyskrevet til fagfornyelsen og har allerede fått god mottakelse.

I denne digitale pakken får du alle komponentene i læreverket Synopsis. Fullverdige, digitale bøker (d-bøker) med innlest lyd og nettressurser for både lærer og elev. 

Synopsis digitalt læreverk inneholder:

Synopsis digital håndbok (d-bok)
Synopsis digital lesebok (d-bok med innlest lyd)
Synopsis nettressurs elev
Synopsis nettressurs lærer

Echo er et nytt og banebrytende læreverk i engelsk for ungdomstrinnet til fagfornyelsen (LK20). Echo ser med frisk øyne på den engelskspråklige virkeligheten verden over og det rike tekstutvalget er ryggraden i alle læringsaktiviteter i Echo-universet.

I denne digitale pakken får du alle komponentene i læreverket Echo. Fullverdig, digital bok (d-bok) med autentisk lyd og omfattende nettressurser for både lærer og elev. 

Dette får du i Echo digitalt læreverk:

Echo Texts in English digital bok (d-bok med innlest lyd)
Echo Texts in English lydbok
Echo nettressurs elev
Echo nettressurs lærer

Aktør er et helt nytt læreverk i samfunnsfag for hele ungdomstrinnet til fagfornyelsen (LK20). Det digitale læreverket er bygget rundt tverrfaglige arbeidsmoduler som oppfordrer til diskusjoner og utforskning av faget.

Aktivitetskortene er hjertet i Aktør

Læreplanens kompetansemål finnes i ulike kombinasjoner i aktivitetskortene i Aktør. Slik får lærer frihet til å legge opp undervisningen slik det passer klassen og elevene får bruke sine evner i kjente og ukjente situasjoner.

Aktivitetskortene er sortert etter tre av fagets kjerneelementer;
- Bærekraftige samfunn
- Demokratiforståelse og deltakelse
- Identitetsutvikling og fellesskap

Aktør digitalt læreverk inneholder:

Aktør elev
Aktør lærer

Verkstedet  er et heldigitalt læremiddel for de praktisk-estetiske fagene kunst og håndverk, musikk og mat og helse på ungdomstrinnet. Her finner du undervisningsfilmer, praktiske gjørefilmer, bilder, tekster, oppgaver og tidslinjer. Alt er tilpasset læreplanen, slik at du kan drive spennende og kvalitetssikret undervisning. Verkstedet gir elevene god støtte ved forberedelse til timer, prøver og prosjekter, og er på den måten svært egnet til omvendt undervisning.

De praktisk-estetiske fagene inneholder mye taus kunnskap og teknikker som ofte eksisterer bare i det tredimensjonale rom og dermed har vært vanskelig å formidle skriftlig.  Verkstedet tar høyde for fagenes spesielle læremiddelbehov gjennom å bruke video og foto på en måte som gjør det enklere for eleven å være selvstendig i sin kunnskapssøken og utprøving, samtidig som det gir en digital understøtting av lærerens formidling. Vi håper og tror at Verkstedet kan bidra til å fristille lærerens tid til oppfølging av spesifikke utfordringer i større grad, samtidig som elevene får et bedre grunnlag for å være mer selvstendig, både i timene og ved egenstudium.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for tilbud og tilgang.

Pris kr 41,- per lisens.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun