Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

En kort introduksjon til
psykologiske emner og disipliner

Dette er en serie korte introduksjonsbøker i psykologi. Bøkene i serien tar for seg en rekke grunnleggende psykologiske emner og disipliner. Målet er at bøkene skal gi en oversikt over- og en innføring i emnene, samtidig som de skal kunne brukes som et utgangspunkt for repetisjon. I alle bøkene er det lagt vekt på å forklare nøkkelkonsepter og sentrale begreper.

En kort introduksjon til-serien er relevant for alle som studerer fag som har med mennesker å gjøre. For alle bøkene er hovedmålgruppen studenter i psykologi, men de enkelte titlene vil også være aktuelle i andre fag. For eksempel vil boken om utviklingspsykologi være relevant for studenter i barnevern, boken om vitnepsykologi for politistudenter og boken om prestasjonspsykologi for idrettsstudenter.

 

Klikk her for å bestille vurderingseksemplarer, og for å holde deg oppdatert på annen relevant faglitteratur.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun