Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
Trinn: Vg2 og Vg3. Studieforberdende utdanningsprogram
Læreplan: Kunnskapsløftet. Følger revidert læreplan
Komponenter: Lærebok, fagnettsted og d-bok (digital bok) 

Om Oppstart og Vekst
Oppstart er et læreverk for programfaget entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Læreverket dekker kompetansemålene i læreplanen hvor fokuset er utarbeidelse av forretningsplan. I tillegg presenteres nyere metoder for hvordan oppstartsfasen kan foregå. Oppstart har en praktisk tilnærming til faget. Gjennom eksempler fra det virkelige liv, praktiske opppgaver og større caser, lærer elevene å kombinere teori og praksis. Ungdomsbedrift er et gjennomgående tema med egne eksempler og oppgaver. Oppstart kan brukes aktivt i undervisningen og samtidig gir læreverket et godt, teoretisk og praktisk grunnlag for entreprenørskap.

Vekst er en ny bok for programfaget entreprenørskap og bedriftsutvikling 2. Den er nyskrevet med vekt på ny og oppdatert teori og modeller, har et stort utvalg av aktuelle eksempler og er eksamensrettet ved gjennomgående bruk av caser. Vekst og utvikling er nødvendig for bedrifter etter Oppstart (EB1), derfor er dette det gjennomgående temaet i Vekst. Vekst står for en fornyelse av faget, og gir elevene kunnskap om hvordan bedrifter kan utvikles og vokse.

Hvorfor velge Oppstart og Vekst?
Hvorfor skal din skole velge Oppstart og Vekst som læreverk? Læreverket

  • Står for en teoretisk fornyelse av faget
  • Gir inspirasjon til unge entreprenører
  • Har fagnettsted til elev og lærer

Kåre Håkonsen er utdannet MBA og M.Sci fra Heriot-Watt University. Han har konsulenterfaring fra bl.a. data og telekommunikasjon, energibransjen, og som rådgiver for bruk av elektronisk handel i SMB-bedrifter. Videre har han vært initiativtaker og deltaker i flere oppstartsbedrifter, og underviser i dag i videregående skole.

Trine Skarvang er utdannet Master of Management fra BI og har blant annet også Gründerskolen fra Universitetet i Oslo/Boston University. Skarvang er gründer og har startet flere selskaper innen IKT. Hun har også vært rådgiver og systemutvikler for ulike håndverksbransjer. Skarvang har vært medforfatter av flere lærebøker, og hun har undervist i videregående skole siden 1999.

Fagnettsted
Fagnettstedet inneholder tilleggsstoff, test-deg-selvoppgaver, løsningsforslag til oppgavene i boka, modeller til økonomioppgaver, samt maler og eksempler for ungdomsbedrifter. Fagnettstedet for eleven er åpent og krever ikke innlogging. Fagnettstedet for læreren er lukket bak brukernavn/passord.

Trykk her for å gå til fagnettstedet: http://entreprenorskap.portfolio.no/

d-bok (digital bok)
Til Oppstart og Vekst finnes også en digital bok. d-boka er en digital utgave av papirboka. I d-boka kan man ta notater, markere tekst, samt slå opp ord i ordbok.

Vurderingseksemplar
Vi sender gjerne vurderingseksemplar av læreverket. For å få tilsendt vurderingseksemplar, ta kontakt med markedsavdelingen: undervisning@fagbokforlaget.no

Tilgang digital bok
Ønsker du å kjøpe eller få prøvetilgang for å vurdere læreverkets digitale bok, ta kontakt med vår digitalavdeling: digitalt@fagbokforlaget.no

Informasjon om læreverket
For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Kristoffer Melland: kristoffer.melland@fagbokforlaget.no Tlf: 41290722

Informasjon om læreverkets innhold
For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Anne Berrefjord: anne.berrefjord@fagbokforlaget.no Tlf: 97057405

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun